2021-10-11
Remisser

Remiss av delbetänkandet Rätt mottagare Demokrativillkor och integritet

FAR har erbjudits tillfälle att lämna synpunkter över delbetänkandet Rätt mottagare Demokrativillkor och integritet (SOU 2021:66). FAR får med anledning av detta anföra följande. FAR:s remissvar baseras på de intressen som FAR har att beakta och FAR har därför endast kommenterat delar av kapitel tio. Övriga delar avstår FAR från att besvara.