2021-11-30
Remisser

Promemoria om ytterligare sänkt mervärdesskatt på vissa reparationer

FAR har erbjudits tillfälle att lämna synpunkter över Finansdepartementets remiss Promemoria om ytterligare sänkt mervärdesskatt på vissa reparationer (Fi2021/03224). FAR får med anledning av detta anföra följande.