2021-03-04
Remisser

Remiss – Förslag till ändring av föreskrifter och allmänna råd om tjänstepensionsföretag (FI dnr 20-22556)

FAR har beretts tillfälle att yttra sig över förslaget till föreskrifter om Förslag till ändring av föreskrifter och allmänna råd om tjänstepensionsföretag (FI dnr 20-22556).