2021-01-11
Remisser

Bokföringsnämndens förslag om ändring i Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2020:1)

FAR har beretts tillfälle att lämna synpunkter på Bokföringsnämndens förslag om Ändring i Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2020:1) om vissa redovisningsfrågor med anledning av coronaviruset (Dnr 2020:149).

FAR får med anledning av detta anföra följande.