2021-02-24
Remisser

Remiss av förslag till föreskrifter om Tillväxtverkets handläggning av ersättning för kostnader för kompetensinsatser vid korttidsarbete (Ä 2021-1221)

FAR har beretts tillfälle att yttra sig över förslaget till föreskrifter om Tillväxtverkets handläggning av ersättning för kostnader för kompetensinsatser vid korttidsarbete (Ä 2021-1221).