2021-02-10

Ändrade regler om säkerställda obligationer (SOU 2020:61)