2021-08-24
Remisser

Promemorian Nya mervärdesskatteregler om vissa förvärv som görs av EU-organ med anledning av covid-19-pandemin (Fi2021-02699)

FAR har erbjudits tillfälle att lämna synpunkter över Finansdepartementets remiss Promemorian Nya mervärdesskatteregler om vissa förvärv som görs av EU-organ med anledning av covid-19-pandemin (Fi2021-02699). FAR får med anledning av detta anföra följande.