2021-08-19
Remisser

Promemorian En utvidgad rätt till återköp och flytt av fond- och depåförsäkringar (Fi2021-01980)

FAR har erbjudits tillfälle att lämna synpunkter över Finansdepartementets remiss Promemorian En utvidgad rätt till återköp och flytt av fond- och depåförsäkringar (Fi2021-01980). FAR får med anledning av detta anföra följande.