2021-08-27
Remisser

Begränsning av avdragsrätten för underskott från tidigare år (Fi2021 02354)

FAR har beretts tillfälle att yttra sig över promemorian Begränsning av avdragsrätten för underskott från tidigare år (Fi2021/02354). FAR får med anledning av detta anföra följande.