2020-03-18
Remisser

Betänkandet EU:s bankpaket Fi2019/04231/B

Betänkandet EU:s bankpaket om riskreducerande åtgärder, ändringar i regelverken om kapitaltäckning och hantering av banker i kris Fi2019/04231/B

 

FAR har beretts möjlighet att yttra sig över utredningen Betänkandet EU:s bankpaket om risk-reducerande åtgärder, ändringar i regelverken om kapitaltäckning och hantering av banker i kris (SOU 2019:60).