2020-04-24
Remisser

Fler tillfälliga åtgärder för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor

FAR har fått möjlighet att yttra sig över utkastet till lagrådsremissen ”Fler tillfälliga åtgärder för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor”.