2018-10-30

Förslag till ändringsmeddelande avseende RFR 2 Redovisning för juridiska personer

Rådet bedömer att det saknas skäl att införa undantag eller tillägg i RFR 2 och föreslår därmed att ändringen ska tillämpas i juridisk person.