2014-03-14

Ett minskat och förenklat uppgiftsinlämnande för företagen

Genom regeringsbeslut 26 april 2012 bemyndigades statsrådet Annie Lööf att tillkalla en särskild utredare med uppdrag att presentera ett förslag som innebär att uppgifter som lämnas från företagen till statliga myndigheter som regel endast ska behöva lämnas en gång och till ett ställe.