2014-01-10

KOM(2013) 721 slutlig

Kommissionens förslag om ändring av direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdes-skatt vad gäller en standardiserad mervärdesskatte-deklaration, KOM(2013) 721 slutlig