FAR driver branschaktuella frågor

FAR deltar i samhällsdebatten i för branschen relevanta och viktiga frågor. Debattartiklar i olika medier är exempel på hur FAR driver opinion i sakfrågor, uppmärksammar medlemmarnas yrkesroller och ökar branschens attraktionskraft.

Alla artiklar

 • Axla rådgivarrollen fullt ut
  2021-11-17

  Axla rådgivarrollen fullt ut

  Vi hoppas att fler redovisningskonsulter får upp ögonen för alla de möjligheter som finns inom rådgivning, skriver Camilla Carlsson, FAR, och Lali Fjellström, Srf konsulterna, i tidningarna Balans och Konsulten.

 • Revision – effektivt i kampen mot ekonomisk brottslighet
  2021-10-26

  Revision – effektivt i kampen mot ekonomisk brottslighet

  Kampen mot ekonomisk brottslighet är lika angelägen i dag och därför vore det olyckligt med höjda gränsvärden för revisionsplikt. Det skriver Therese Andersson, affärsområdeschef Medlem på FAR, på realtid.se

 • Hängslen och livrem vid underskott
  2021-09-16

  Hängslen och livrem vid underskott

  Klarar vi ökad komplexitet i reglerna om avdrag för underskott, tidigare års förluster? Nej, FAR tror inte det skriver Hans Peter Larsson, Auktoriserad Skatterådgivare FAR och skatteansvarig FAR, i tidningen Balans.

 • Kvalitet är en hållbarhetsfråga
  2021-09-15

  Kvalitet är en hållbarhetsfråga

  En byrå som inte aktivt arbetar med sin kvalitetssäkring kan inte kalla sig hållbar. Det skriver Yvonne Jansson, författare av boken Hållbarhet i praktiken och Auktoriserad Redovisningskonsult FAR  i tidningen Balans.

 • Utlys företagsamnesti för korttidsstödet
  2021-07-01

  Utlys företagsamnesti för korttidsstödet

  Stödet till företag och anställda för korttidsarbete är ett viktigt instrument i återstarten av Sverige efter pandemin skriver FAR:s ordförande Åsa Lundvall och FAR:s generalsekreterare och VD Karin Apelman i tidningen Balans.

 • Genomgripande förändring av redovisningspraxis genom föreslagna regler för förvärv under common control
  2021-06-02

  Genomgripande förändring av redovisningspraxis genom föreslagna regler för förvärv under common control

  IASB föreslår genomgripande reglering av redovisning av koncerninterna förvärv. Förslaget är kontroversiellt skriver Göran Anrell, aktiv i FAR:s specialistgrupp Redovisning, i tidningen Balans.

 • Grön rapportering behöver också granskas
  2021-05-26

  Grön rapportering behöver också granskas

  FAR framhåller behovet av öppenhet och god information om företagens hållbarhetsrisker. Men det behövs också en adekvat granskning skriver FAR:s generalsekreterare och VD Karin Apelman i tidningen Balans.

Annica Gerentz

Kommunikationschef

076-789 54 01 annica.gerentz@far.se

Mer från oss