FAR driver branschaktuella frågor

FAR deltar i samhällsdebatten i för branschen relevanta och viktiga frågor. Debattartiklar i olika medier är exempel på hur FAR driver opinion i sakfrågor, uppmärksammar medlemmarnas yrkesroller och ökar branschens attraktionskraft.

 • Skärpt kontroll får ner ekobrotten
  2024-05-15

  Skärpt kontroll får ner ekobrotten

  Vi har tagit fram konkreta åtgärder som skulle göra skillnad i kampen mot ekonomisk brottslighet och få ner miljardfusket som drabbar staten och skatte­betalarna,skriver Karin Apelman och Johan Rippe i Svenska Dagbladet.

 • Så kommer revisorn granska hållbarhetsrapporteringen

  Så kommer revisorn granska hållbarhetsrapporteringen

  Sara Lissdaniels intervjuas om CSRD i Aktuell hållbarhet.

 • Teknikutvecklingen skapar möjligheter – när ska byråerna börja leverera värdeskapande rådgivning?

  Teknikutvecklingen skapar möjligheter – när ska byråerna börja leverera värdeskapande rådgivning?

  Branschen behöver nyttja tekniken fullt ut för att kunna frigöra tid till rådgivning, skriver FAR:s strategigrupp Redovisnings-och lönekonsulter på tidningenbalans.se

 • FAR gör gemensam sak med Svenskt Näringsliv mot IFRIC Agenda Decisions

  FAR gör gemensam sak med Svenskt Näringsliv mot IFRIC Agenda Decisions

  FAR är kritisk till att Agenda Decisions inte är föremål för en grundlig due process. skriver FAR:s strategigrupp Redovisning i tidningen Balans.

 • Gamla sanningar och okunskap står i vägen för e-faktura

  Gamla sanningar och okunskap står i vägen för e-faktura

  En av anledningarna till att Sverige ligger efter är att vi inte har lyckats ena oss kring en gemensam standard för e-fakturering, skrver FAR:s strategigrupp Redovisnings- och lönekonsulter på tidningenbalans.se

 • Är digital ninja din nya titel?

  Är digital ninja din nya titel?

  Det är ingen tvekan om att rådgivning och analys ökar när systemen blir smartare, skriver Camilla Carlsson i en trendspaning i Fortnox Magazine.

 • Tänk smart!

  Tänk smart!

  Du skapar förutsättningar för kunden att satsa, utveckla och förverkliga sina idéer, skriver Camilla Carlsson i en trendspaning i Fortnox Magazine.

 • Dagens Industri: "Priset för att slippa svensk skatt: 300 000 kronor"

  Dagens Industri: "Priset för att slippa svensk skatt: 300 000 kronor"

  Att medverka till bolagsbildningar i utlandet i syfte att kunderna ska undkomma svensk skatt kan bryta mot FAR:s etiska råd, säger Hans-Peter Larsson till Dagens Industri.

 • Revisorer varnar 3:12-utredare för gamla hjulspår: ”Vore ytterst tråkigt”

  Revisorer varnar 3:12-utredare för gamla hjulspår: ”Vore ytterst tråkigt”

  Regeringen har tillsatt en utredning i syfte att förenkla 3:12-reglerna. Det är svårt att förenkla utan att försämra”, kommenterar Hans Peter Larsson, skatterådgivare på FAR i en intervju i Dagens Industri.

 • Allt fler underkonsulter i branschen

  Allt fler underkonsulter i branschen

  Efterfrågan på underkonsulter ökar. Utveckligen skapar nya möjligheter för dig som är byråkonsult, skriver Camilla Carlsson i en trendspaning i Fortnox Magazine.

 • Höj ambitionen tillsammans med dina system­leverantörer
  2022-06-16

  Höj ambitionen tillsammans med dina system­leverantörer

  Att systemen tar över alltmer av redovisningskonsultens jobb har väckt en del oro. Men se det inte som ett hot. Tvärtom innebär det stora möjligheter för dig i din yrkesroll. Och i samverkan med systemleverantörerna kan vi som bransch bli en del av utvecklingen och bidra till en bättre kundupplevelse. Det skriver Hanna Montoya, Ludwig Grimlund och Per Willstedt, aktiva i FAR:s strategigrupp Redovisnings- och Lönekonsulter.

 • Framtidsfrågor för redovisningsbranschen

  Framtidsfrågor för redovisningsbranschen

  2022 kommer att vara fullt av utmaningar i redovisningsbranschen men också bjuda på möjligheter, skriver Camilla Carlsson, FAR, och Lali Fjellström,Srf konsulterna, i Accountor Finance framtidsguide.

 • Dags att stå upp för våra yrkesroller

  Dags att stå upp för våra yrkesroller

  Nu är det hög tid att vi med gemensamma krafter visar nyttan med tjänsterna vi levererar till näringslivet. Det skriver representanter från FAR:s Strategigrupp Redovisnings- och Lönekonsulter i tidningen Balans.

 • Axla rådgivarrollen fullt ut
  2021-11-17

  Axla rådgivarrollen fullt ut

  Vi hoppas att fler redovisningskonsulter får upp ögonen för alla de möjligheter som finns inom rådgivning, skriver Camilla Carlsson, FAR, och Lali Fjellström, Srf konsulterna, i tidningarna Balans och Konsulten.

 • Revision – effektivt i kampen mot ekonomisk brottslighet
  2021-10-26

  Revision – effektivt i kampen mot ekonomisk brottslighet

  Kampen mot ekonomisk brottslighet är lika angelägen i dag och därför vore det olyckligt med höjda gränsvärden för revisionsplikt. Det skriver Therese Andersson, affärsområdeschef Medlem på FAR, på realtid.se

 • Hängslen och livrem vid underskott
  2021-09-16

  Hängslen och livrem vid underskott

  Klarar vi ökad komplexitet i reglerna om avdrag för underskott, tidigare års förluster? Nej, FAR tror inte det skriver Hans Peter Larsson, Auktoriserad Skatterådgivare FAR och skatteansvarig FAR, i tidningen Balans.

 • Kvalitet är en hållbarhetsfråga
  2021-09-15

  Kvalitet är en hållbarhetsfråga

  En byrå som inte aktivt arbetar med sin kvalitetssäkring kan inte kalla sig hållbar. Det skriver Yvonne Jansson, författare av boken Hållbarhet i praktiken och Auktoriserad Redovisningskonsult FAR  i tidningen Balans.

 • Utlys företagsamnesti för korttidsstödet
  2021-07-01

  Utlys företagsamnesti för korttidsstödet

  Stödet till företag och anställda för korttidsarbete är ett viktigt instrument i återstarten av Sverige efter pandemin skriver FAR:s ordförande Åsa Lundvall och FAR:s generalsekreterare och VD Karin Apelman i tidningen Balans.

 • Genomgripande förändring av redovisningspraxis genom föreslagna regler för förvärv under common control
  2021-06-02

  Genomgripande förändring av redovisningspraxis genom föreslagna regler för förvärv under common control

  IASB föreslår genomgripande reglering av redovisning av koncerninterna förvärv. Förslaget är kontroversiellt skriver Göran Anrell, aktiv i FAR:s specialistgrupp Redovisning, i tidningen Balans.

 • Grön rapportering behöver också granskas
  2021-05-26

  Grön rapportering behöver också granskas

  FAR framhåller behovet av öppenhet och god information om företagens hållbarhetsrisker. Men det behövs också en adekvat granskning skriver FAR:s generalsekreterare och VD Karin Apelman i tidningen Balans.

Pernilla Halling

Kommunikationschef

08-506 112 41 pernilla.halling@far.se

Mer från oss