2023-09-22
Press

Skattemoralkrav vid offentlig upphandling får CH Witts pris

CH Witts pris 2023 för bästa artikel publicerad på tidningenbalans.se tilldelas Eleonore Kristoffersson, Örebro universitet och Jan Kellgren, Linköpings universitet.

Artikeln, Skattemoralkrav vid offentlig upphandling, tar upp en mycket relevant och aktuell diskussion kring skatternas roll vid offentlig upphandling utifrån ett hållbarhetsperspektiv.

– Att vinna det här fina priset betyder förstås massor – vi ser det som att ett kvitto på att vi har lyckats förena teori och praktisk relevans. Vi är hedrade och peppade, säger Eleonore Kristoffersson, som liksom medförfattaren Jan Kellgren är professor i skatterätt.

Juryns motivering

”Artikeln tar upp en mycket relevant och aktuell diskussion kring skatternas roll vid offentlig upphandling utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Det centrala temat är om det är rimligt att myndigheter utan specialistkompetens eller utredningsresurser ska kunna kräva skattemoralrelaterade krav på anbudsgivare inom ramen för offentlig upphandling.

Författarna illustrerar problematiken med ett intresseväckande exempel från en kommun där ställda skattemoralkrav i upphandlingen är mer eller mindre omöjliga att följa upp. Författarna tar tydlig ställning i frågan och läsaren får genom deras forskning värdefulla rekommendationer. Denna välskrivna och lättillgängliga artikel visar att området skatt som hållbarhetsfråga växer i betydelse. Juryn hoppas att artikeln ska stimulera till en fortsatt debatt i ämnet.”

Den vinnande artikeln publicerades på tidningenbalans.se den 28 oktober 2022.

Hedersomnämnande till artikel om dramatiseringen av ekonomisk kultur på bolagstämmor

Juryn ger ett hedersomnämnande till Alexander Paulsson, Henrik Rahm, Niklas Sandell och Peter Svensson för artikeln ”Om dramatiseringen av ekonomisk kultur på bolagsstämmor”, publicerad på tidningenbalans.se under vinjetten fördjupning den 28 april 2023.

Juryns motivering

”Redan det inledande avsnittet i artikeln ger mersmak till fortsatt läsning. Författarna beskriver med ett lättillgängligt och humoristiskt språk, den sociala och kulturella ritual som finns kring börsnoterade företags bolagsstämmor. Författarna lyfter fram flera intressanta aspekter av denna välregisserade och årligen återkommande tillställning.

Artikeln visar att en strikt juridisk process har vuxit fram som en social ritual i syfte att skapa stabilitet och är därmed viktig för att upprätthålla kulturella värderingar och föreställningar. Juryn vill tacka författarna för att ni på ett lättläst sätt vidgat våra vyer och lärt oss lite mer om oss själva!”

PwC:s pris till CH Witts minne

Priset instiftades av PwC till CH Witts minne och delades ut första gången 1981. I år delades det ut i samband med firandet av FAR:s 100-årsjubileum i Stockholms Stadshus den 21 september.

Vinnarna utses av en jury, som i år bestått av:

  • Sophie Nachemson-Ekwall, Phd forskare social hållbar finansiering vid Handelshögskolan i Stockholm, Director PwC ESG Social & Sustainable Supply Chain
  • Eva Fallenius, CEO Assistant, Internal Communication & Public Affair Manager RN Nordic AB
  • Peter Malmqvist, oberoende finansanalytiker.