2023-09-21
Press

Årsstämma i FAR: FAR påverkar utvecklingen av nya lagar och regelverk

FAR:s senaste framtidsstudie pekar ut digitalisering, hållbarhet och kompetensförsörjning som de viktigaste frågorna för branschen de kommande åren. Det är också dessa tre områden som har varit i fokus för FAR:s arbete under verksamhetsåret 2022/2023.

– Det är viktigt att vi är med och påverkar utvecklingen i ett tidigt skede, till exempel genom engagemang i olika internationella arbetsgrupper och att vi har experter som deltar i olika utredningar. På det här sättet är FAR med och påverkar utvecklingen av nya lagar och regelverk i Sverige, men också i Europa och globalt, sa FAR:s generalsekreterare och VD Karin Apelman i samband med årsstämman.

På stämman, som hölls i samband med FAR:s jubileumsfirande den 21 september, behandlades det gångna verksamhetsåret maj 2022-april 2023. Dessutom nya ledamöter valdes in i styrelsen samt i de kvalitetsnämnderna och i valberedningen. Bland annat valdes Erik Emilsson till ny andre vice ordförande i FAR.

Läs Erik Emilsons 100 ord om FAR

FAR:s styrelse 2023/2024

FAR:s styrelse består av 15 ledamöter inklusive ordförande och vice ordförande.

  • Ordförande: Hans Warén, Deloitte, (omval)
  • Första vice ordförande: Tina Zetterlund, KPMG, (omval)
  • Andre vice ordförande: Erik Emilson, Revideco, (nyval)

Styrelseledamöter, nyval: Sofia Gustafsson, RevisorsCentrum i Skövde och Karin Westerlund, Mazars

Styrelseledamöter, omval: Rickard Andersson, EY, Dan Beitner, KPMG, Nicklas Bohman, Aspia, Helena Dale, Balansen, Håkan Danmyr, PwC, Micael Engström, EY, Anna Johnson, Grant Thornton, Helena Kaiser de Carolis, PwC, Malin Nilsson, BDO och Anneli Pihl, Deloitte

De nyvalda ledamöterna ersätter Anna Nilsson, Grant Thornton och Mikael Ernström, Ernströms Revisionsbyrå.

Nya ledamöter i kvalitets- och disciplinnämnder

FAR har tre kvalitetsnämnder med uppdrag att säkerställa kvalitetsfrågor för branschen. Det är kvalitetsnämnden för redovisningsverksamhet, för revisionsverksamhet och för skatterådgivning. FAR:s disciplinnämnd prövar anmälningar mot medlemmar i FAR rörande ifrågasatta överträdelser av god yrkessed.

Nyval kvalitetsnämnden för revisionsverksamhet

  • Håkan Juhlin, Grant Thornton, ordförande
  • Tobias Stråhle, PwC, ledamot

Nyval kvalitetsnämnden skatterådgivningsverksamhet

  • Pär Magnus Wiséen, PwC, ordförande
  • Jonas Henriksson, Deloitte, ledamot

Nyval disciplinnämnden

  • Caroline Olsson, PBAB Redovisning & Revision, ledamot