2023-12-01
Press

Sara Lissdaniels blir hållbarhetsspecialist på FAR

FAR förstärker inom hållbarhet och utser Sara Lissdaniels till hållbarhetsspecialist.

De senaste åren har hållbarhetsfrågorna fått ett ökat fokus, bland annat i och med EU:s direktiv om företagens hållbarhetsrapportering, CSRD, som nu ska implementeras i Sverige.

– För att vara fortsatt relevanta behöver vi förstärka inom hållbarhet och därför är det väldigt glädjande att vi nu har en egen hållbarhetsspecialist, säger Therese Andersson, affärsområdeschef Medlem på FAR.

Sara Lissdaniels är i grunden auktoriserad revisor och har ett brinnande intresse för hållbarhetsfrågor.

– Under sina tre år på FAR har Sara förfinat sina kunskaper och matchar väl de krav som ställs på rollen som hållbarhetsspecialist. Sara har varit drivande från FAR:s sida i vårt arbete med CSRD, ESRS och nu senast ISSA 5000, säger Therese Andersson.

Sara Lissdaniels tillträder sin nya tjänst den 1 december.

Therese Andersson

Affärsområdeschef Medlem

08-506 112 13 therese.andersson@far.se

Pernilla Halling

Kommunikationschef

08-506 112 41 pernilla.halling@far.se