2023-12-15
Press

FAR söker breda lösningar för att motverka ekonomisk brottslighet

Avskaffande av tröghetsregeln, krav på kvalificerad hjälp vid årsbokslut, utökad översiktlig granskning och ökade preventiva kontrollinsatser. Det är några av de förslag FAR vill analysera tillsammans med representanter från departement, organisationer och näringsliv i syfte att hitta effektiva lösningar i arbetet mot ekonomisk brottslighet.

I sitt svar på Justitiedepartementets remiss Bolag och brott – några åtgärder mot oseriösa företag föreslår FAR att regeringen tar initiativ till en bred dialog mellan berörda departement, myndigheter och organisationer, exempelvis i en kommission. Ett sådant initiativ skulle ge regeringen konkreta och välförankrade förslag som kan leda till en effektiv lagstiftning mot ekonomisk brottslighet i bolag som i dag inte omfattas av revisionsplikten, menar FAR.

FAR har fyra förslag på åtgärder som kommissionen kan utgå ifrån:

  • Avskaffa tröghetsregeln, det vill säga möjligheten att driva bolag i två år utan krav på extern involvering i den finansiella rapporteringen.
  • Kvalificerad hjälp av en godkänd eller auktoriserad revisor eller auktoriserad redovisningskonsult vid upprättande av årsbokslut eller årsredovisningar.
  • Översiktlig granskning av godkänd eller auktoriserad revisor i de minsta bolagen, i stället för att införa revisionsplikt för alla bolag.
  • Ökade kontrollinsatser från myndigheter som Bolagsverket, Skatteverket och länsstyrelserna.

För att Sverige ska få ett robust system som minskar risken för ekonomisk brottslighet i bolagssektorn krävs gemensamma insatser från de brottsbekämpande myndigheterna och andra relevanta myndigheter och organisationer. Revisions- och rådgivningsbranschen bidrar gärna, och om regeringen tillsätter en kommission är FAR villig att ta en aktiv roll i det arbetet, säger FAR:s VD och generalsekreterare Karin Apelman i en kommentar till förslaget om en kommission.

Läs FAR:s svar på remissen Bolag och brott - några förslag till åtgärder mot oseriösa företag