2022-03-08
Press

Jämställd bas skapar jämställd topp

Jämställdhet är ingen quick fix. Men revisions- och rådgivningsbranschen rör sig stadigt framåt. Balans årliga undersökning visar att andelen kvinnliga delägare nu tagit ytterligare ett steg närmare 30 procent.

Från i snitt 17 procent kvinnor år 2012 till dryga 29 procent i år. Så har delägarkretsen på de åtta största revisions- och rådgivningsbyråerna utvecklats på ett decennium. Det är en stor förändring, men än är inte könsfördelningen bland delägarna lika jämställd som på andra ledande positioner i branschen. Inget av företagen lever ännu upp till minst 40 procent, en nivå som indikerar en jämställd fördelning.

Andelen kvinnor ökar

Jämställdhet är en strategiskt viktig fråga för branschen. Det handlar om att attrahera både medarbetare och kunder i en sektor med hård konkurrens. Att ha en jämn könsfördelning på alla nivåer ökar möjligheten att fler kvinnor blir delägare.

− Grant Thornton är den byrå som har ökat mest sedan undersökningen gjordes första gången. År 2012 hade byrån 19 procent kvinnor bland delägarna – i år är siffran 37 procent. Det är i det närmaste en fördubbling, säger Charlotta Marténg, chefredaktör Balans.

Alla byråer i Balans undersökning har en ökande andel kvinnor i delägarkretsen. Sett till genomsnittet är ökningen från förra året över två procentenheter. Men det går olika fort på olika byråer.

− Att jämställdhet inte är en isolerad fråga på byråerna är tydligt. Numera ser branschen den som en av flera nödvändiga mångfaldsaspekter, som alla bidrar till att göra företaget bättre, kommenterar Charlotta Marténg.

I Balans jämställdhetsundersökning förra året var för första gången alla andra beslutande enheter som mätts under mer än tio år jämställda: styrelser, ledningsgrupp och övriga chefer bestod i genomsnitt av minst 40 procent kvinnor. Den positiva trenden håller i sig även i årets undersökning.

Undersökningen i korthet

  • Andel kvinnliga delägare 29 (27) procent
  • Andel kvinnor i styrelserna 45 (40) procent
  • Andel kvinnor i ledningsgrupperna 47 (44) procent
  • Andel kvinnor i gruppen övriga chefer 57 (54) procent
  • Andel kvinnor bland nyinvalda delägare 42 (38) procent

(2021 års siffror inom parentes)

Balans jämställdhetsundersökning

Undersökningen är genomförd bland FAR:s åtta största medlemsbyråer. Siffrorna bygger på byråernas egna uppgifter och är inhämtade via mejl i januari 2022. Byråerna som granskats är Aspia, BDO, Deloitte, EY, Grant Thornton, KPMG, Mazars och PwC.

Undersökningen gjordes första gången 2005, men har gjorts årligen sedan 2010.

Tidningen Balans

Tidningen Balans ges ut av FAR AB. FAR är branschorganisationen för revisorer, redovisningskonsulter, skatterådgivare, lönekonsulter och specialister.

www.tidningenbalans.se hittar du fler artiklar om Balans jämställdhetsundersökning 2022 och tidigare års undersökningar.

Pernilla Halling

Kommunikationschef

08-506 112 41 pernilla.halling@far.se