2021-09-24
Press

Så kan branschen bidra till att vi når klimatmålen

Hur kan revisions- och rådgivningsbranschen bidra till att vi når klimatmålen? Branschexperterna är säkra på sin sak: Det finns mycket att göra – och det är inte för sent. Revisions- och rådgivningsbranschen behöver på ett handfast och kontinuerligt sätt adressera frågor som rör ekonomi och hållbarhet – och samtidigt hjälpa kunderna navigera rätt.

Hur kan revisions- och rådgivningsbranschen bidra till att vi når klimatmålen? Branschexperterna är säkra på sin sak: Det finns mycket att göra – och det är inte för sent.

Revisions- och rådgivningsbranschen behöver på ett handfast och kontinuerligt sätt adressera frågor som rör ekonomi och hållbarhet – och samtidigt hjälpa kunderna navigera rätt.

Det blev tydligt under FAR:s paneldiskussion ”Hur kan revisions- och rådgivningsbranschen bidra till att vi når klimatmålen?” i samband med organisationens årsstämma den 23 september.

Kevin Dancey, VD för globala samarbetsorganisationen International Federation of Accountants (IFAC), deltog via ett förinspelat inslag där han slog fast att branschen är en betydelsefull spelare i rollen som rådgivare. Han uppmanade också till samarbete med experter utanför branschen för att bygga upp kunskap i hållbarhetsfrågorna.

− Våra tjänster behövs för att bygga förtroende, vi är bäst lämpade för jobbet. Vi måste agera!, sade han.

Så kan branschen bidra till att vi når klimatmålen

Den efterföljande paneldiskussionen gav flera konkreta exempel på hur revisions- och redovisningsbranschen kan bidra i arbetet med att nå klimatmålen:

 • Ekonomi, företagande och hållbarhet hör ihop - koppla ihop den finansiella och den utökade redovisningen.
 • Ta diskussionen med kunden – lyft, visa och förklara nyckeltal kring hållbarhet.
 • FAR ska tillsammans med experter i branschen (FAR:s Expertnätverk) fortsätta svara på remisser.
 • Utbilda all personal i hållbarhetsfrågor.
 • Jobba kontinuerligt med frågorna – på byrån och med kunderna.
 • Det finns ingen quickfix – jobba långsiktigt.
 • Branschen har en viktig roll i och med mätning och verifiering – ta höjd för att det troligen kommer ökade villkor för att ställa om i hållbarhetsriktning.

Branschexperter i panelen

 • Torbjörn Westman, hållbarhetsspecialist på KPMG och ordförande i FAR:s Specialistgrupp Hållbarhet
 • Petra Örjegren, auktoriserad redovisningskonsult, ägare och vd Stabilisator
 • Markus Håkansson, auktoriserad revisor på BDO och ansvarig för byråns hållbarhetssatsning
 • Hans Peter Larsson, skatteansvarig på FAR

Moderator: Pernilla Halling, kommunikationsstrateg på FAR