2021-09-30
Press

Boliden, Addnode Group och Alligator Bioscience prisas för Sveriges bästa årsredovisningar 2020

Boliden AB, Addnode Group och Alligator Bioscience har Sveriges bästa årsredovisningar för året 2020 i kategorierna Large Cap, Mid Cap och Small Cap. SAS vinner priset för Bästa design.

Syftet med tävlingen Sveriges bästa årsredovisning är att lyfta bolag som på ett transparant, tillförlitligt och ärligt sätt kommunicerar finansiell information.

Boliden AB, Addnode Group och Alligator Bioscience har Sveriges bästa årsredovisningar för året 2020 i kategorierna Large Cap, Mid Cap och Small Cap. SAS vinner priset för Bästa design.

Syftet med tävlingen Sveriges bästa årsredovisning är att lyfta bolag som på ett transparant, tillförlitligt och ärligt sätt kommunicerar finansiell information. Tävlingen har funnits sedan 1960-talet i lite olika form, och 2021, för årsredovisningen 2020, har 308 svenska aktiebolag på Nasdaq Stockholm bedömts. Bolag som avnoterats under året har exkluderats i genomgången.

Juryn har tidigare nominerat nio bolag, tre i varje klass för priset. Förutom de nu utsedda vinnarna var Alfa Laval och Volvo nominerade i klassen Stora bolag (Large Cap), SAS och VBG Group i Medelstora bolag (Mid Cap) och Bergs Timber och Egetis Therapeutics i klassen Mindre bolag (Small Cap).

– Juryn tittar på helheten och premierar att årsredovisningen är väl disponerad, har tydlig och företagsspecifik information och en bra balans mellan text, siffror, grafik och icke-finansiell information, säger Nils Liliedahl, generalsekreterare i Sveriges Finansanalytikers Förening (SFF) och ordförande i juryn.

Vinnarna

Boliden AB – Sveriges bästa årsredovisning 2020 i klassen Stora bolag

I klassen Stora bolag stod priset mellan Alfa Laval, Boliden och Volvo som alla har årsredovisningar av hög kvalitet. Juryns val landade till slut på Boliden, som befunnit sig i toppskiktet av bra årsredovisningar i många år.

”För 2020 har Boliden en redovisning som håller en jämn och hög standard i alla avsnitt, och inte bara de finansiella. Boliden sticker även ut med en sedan många år gedigen hållbarhetsinformation som dessutom granskas av revisorer, vilket ger den ytterligare en kvalitetsstämpel. Det är relativt få bolag som har en granskad hållbarhetsredovisning, men för Boliden är hållbarhetsfrågorna på ett naturligt sätt integrerade i den dagliga verksamheten eftersom branschen har en väsentlig påverkan på såväl miljö som samhällen. Boliden redovisar transparent såväl utmaningar som möjligheter inom hållbarhetsområdet och beskriver både hur branschen och Boliden ska ställa om produktionen för att möta framtidens hållbarhetskrav.(Utdrag ur juryns motivering).

Addnode Group – Sveriges bästa årsredovisning 2020 i klassen Medelstora bolag

IT-bolaget Addnode Group har i flera år varit under juryns lupp och bolagets årsredovisning fick ett hedersomnämnande i tävlingen 2019. Sedan dess har produkten vässats ytterligare och den här gången räckte det hela vägen till en seger i klassen för börsens mellanstora bolag.

”Genomgående har årsredovisningen en bra struktur där en investerare enkelt finner det den söker. Produkten har också ett bra språk där läsaren slipper floskler och självklarheter. Samspelet mellan texter, grafik och tabeller är också något som bolaget lyckats bra med genomgående i sin årsredovisning och som juryn har uppskattat” (Utdrag ur juryns motivering).

Alligator Bioscience – Sveriges bästa årsredovisning 2020 i klassen Mindre bolag

I klassen Mindre bolag har det kommit allt fler utvecklingsbolag, inte sällan inom läkemedel, och informationen från dessa har haft en stark utveckling, både kring själva verksamheterna och den grafiska presentationen. Många använder sig av det liggande formatet och försöker verkligen beskriva projekt, patent, forskningsfaser och vilken intjäningsmodell som bolaget använder sig av. Juryn tycker sig också se en kontinuerligt förbättrad information i dessa bolag kring övriga frågor som personal och bolagsstyrning som kanske är särskilt viktiga områden i dessa bolag.

”Alligator håller hög nivå, inte minst för att vara ett bolag på Nasdaqs Small Cap-lista, när det handlar om att förse läsaren med en så djup och samtidigt pedagogisk beskrivning av företagets projekt som möjligt. I årsredovisningen finns bland annat en bra beskrivning av Alligators så kallade discovery-strategi. Hur Alligator arbetar inom dessa för bolaget helt centrala områden ges ytterligare tydlighet genom en intervju med företagets forskningschef” (Utdrag ur juryns motivering)

SAS – pris för Bästa design 2020

Design är en del av berättelsen som lyfter det viktiga, stärker och särskiljer varumärket, bolagets unika identitet. Designpriset delas ut av Sveriges Kommunikatörer för fjärde året i rad. Juryn har utgått från fyra kriterier: 1) design som förstärker varumärkesupplevelsen, 2) en årsredovisning som förmedlar bolagets identitet och DNA, 3) en årsredovisning och design som inspirerar och skapar gillande samt 4) en design som på ett visuellt, pedagogiskt sätt lyfter bolagets budskap.

”Från första till sista sidan är det tydligt vilken bransch detta bolag verkar inom. Rapportens design och texter är delar av samma berättelse som vi också känner igen från marknadskommunikationen – du känner direkt vilket varumärke det handlar om. Rapporten är gjord för en digital miljö. Ett liggande format gör navigationen webbanpassad och läsaren kan lätt orientera sig mellan delarna och helheten. Denna årsredovisning berättar om ett år i kris som just passerat och om ett varumärke som blickar framåt mot ljusare tider i både ord och formgivning”(Utdrag ur juryns motivering).

Juryarbetet

I sin bedömning av Sveriges bästa årsredovisning har juryn tagit i beaktande följande områden där bolagen måste lämna tillfredsställande information; VD-ord, mål- och måluppfyllelse, affärsidé och strategi, affärsområdesinformation, information kring marknad och konkurrenter, beskrivning av risker och möjligheter, bolagsstyrning, hållbarhet och grafisk utformning.

Utöver den frivilliga information som bolagen väljer att presentera beaktar juryn också på vilket sätt bolagen väljer att redovisa den obligatoriska informationen i förvaltningsberättelse och bakvagn. Genom omröstningar och diskussioner har juryn enats om vinnare i de olika storleksklasserna. En separat jury har bland de nio nominerade utsett vinnaren av Bästa design.

Jury

Juryn som har bedömt 2020 års årsredovisningar har haft följande sammansättning:

  • Nils Liliedahl, Juryns ordförande, Sveriges Finansanalytikers Förening
  • Anders Haskel, Fristående analytiker och journalist
  • Pontus Herin, Journalist
  • Annica Gerentz, Kommunikationschef FAR

Juryn för priset Bästa design har varit:

  • Thomas Sjöberg, varumärkes- och designexpert
  • Hanna Brogren, generalsekreterare och VD för Sveriges Kommunikatörer

Arrangörerna för priset Sveriges bästa årsredovisning är FAR, Nasdaq Stockholm, Sveriges Finansanalytikers Förening och Sveriges Kommunikatörer. För mer information om tävlingen www.sverigesbastaarsredovisning.se.

Kontakt

För frågor kontakta

Nils Liliedahl, generalsekreterare SFF och ordförande i juryn, nils@finansanalytiker.se eller 0708-113475.

Foto: Eva Dahlin