2021-02-16
Press

Promemoria Skattereduktion för investeringar i inventarier anskaffade år 2021 (Fi2020/04897)

FAR har beretts tillfälle att lämna synpunkter på Finansdepartementets promemoria om Skattereduktion för investeringar i inventarier anskaffade år 2021 (Fi2020/04897). FAR tillstyrker att en skattereduktion för investeringar i inventarier införs men har vissa synpunkter på förslaget.

FAR har beretts tillfälle att lämna synpunkter på Finansdepartementets promemoria om Skattereduktion för investeringar i inventarier anskaffade år 2021 (Fi2020/04897). FAR tillstyrker att en skattereduktion för investeringar i inventarier införs men har vissa synpunkter på förslaget.

FAR konstaterar att detta är en åtgärd som är avsedd att stimulera återhämtningen efter pandemin och menar att stödet därför bör förlängas åtminstone till och med 2022. FAR anser också att en preliminär skattereduktion bör medges redan i deklarationen för 2021. I annat fall kommer skattereduktionen att komma företagen till del först i slutet av 2023 vilket är alltför sent.

Läs FAR:s remissvar här.