2021-04-07
Press

Remissvar - Förslag till nya allmänna råd om krediter i konsumentförhållanden (FI Dnr 20-20058)

FAR tillstyrker Finansinspektionens förslag till nya allmänna råd om krediter i konsumentförhållanden (FI Dnr 20-20058).

FAR tillstyrker Finansinspektionens förslag till nya allmänna råd om krediter i konsumentförhållanden (FI Dnr 20-20058).

FAR:s remissvar.

Fler remissvar finns här.