2020-09-29
Press

De har Sveriges bästa årsredovisning 2019

Fastighetsbolaget Atrium Ljungberg, installationsföretaget Instalco och tankerrederiet Concordia Maritime vinner årets pris Sveriges bästa årsredovisning 2019 i kategorierna Large Cap, Mid Cap och Small Cap. Atrium Ljungberg belönas även med priset ”Bästa design”.

Fastighetsbolaget Atrium Ljungberg, installationsföretaget Instalco och tankerrederiet Concordia Maritime vinner årets pris Sveriges bästa årsredovisning 2019 i kategorierna Large Cap, Mid Cap och Small Cap. Atrium Ljungberg belönas även med priset ”Bästa design”.


Syftet med priset Sveriges bästa årsredovisning är att lyfta bolag som på ett transparant, tillförlitligt och ärligt sätt kommunicerar finansiell information. I årets tävling, som är den 55:e i ordningen har 310 svenska aktiebolag på Nasdaq Stockholm bedömts. Bolag som avnoterats under året har exkluderats i genomgången.

Juryarbetet

I sin bedömning har juryn tagit i beaktande följande områden där bolagen måste lämna tillfredsställande information; VD-ord, mål- och måluppfyllelse, affärsidé och strategi, affärsområdesinformation, information kring marknad och konkurrenter, beskrivning av risker och möjligheter, bolagsstyrning, hållbarhet och grafisk utformning.

Utöver den frivilliga information som bolagen väljer att presentera beaktar juryn också på vilket sätt bolagen väljer att redovisa den obligatoriska informationen i förvaltningsberättelse och bakvagn. Genom omröstningar och diskussioner har man enats om tre vinnare i klasserna Large Cap, Mid Cap och Small Cap, samt Bästa Design.

Atrium Ljungberg AB - Sveriges bästa årsredovisning 2019 i ”Large Cap”

Det fanns flera värdiga utmanare till att vinna i klassen stora bolag. Juryns val landade till slut på Atrium Ljungberg, som efter att flera år ha levererat årsredovisningar i toppklass.

Det mest iögonfallande för 2019 är att formatet ändrats från det vanliga A4 till liggande, vilket gör det mer behändigt att läsa på datorskärm. Det är förvånansvärt få företag som valt att gå den linjen – trots att sannolikt den absoluta majoriteten av läsarna nu tar till sig information digitalt. ” (Utdrag ur juryns motivering)

Instalco AB - Sveriges bästa årsredovisning 2019 i ”Mid Cap”

Trenden i klassen för mellanstora bolag är att allt fler levererar årsredovisningar med en ambitionsnivå och omfattning som liknar den hos börsens största bolag. Det gör att konkurrensen är hård, så även i år. Men antalet sidor betyder inte allt, det viktigaste i en årsredovisning är att den är väl disponerad, tydlig och informativ med en bra balans mellan text, siffror, grafik och mjuka delar. Instalco lyckas med allt detta.

”Bland andra starka delar finns bolagets riskbeskrivning. Här ingår även hållbarhetsrelaterade risker. Ett intressant grepp är att bolaget även presenterar de möjligheter som det ser för sin verksamhet kopplat till bland annat klimatförändringarna.” (Utdrag från juryns motivering)

Concordia Maritime AB - Sveriges bästa årsredovisning 2019 i ”Small Cap”

Tankerrederiet Concordia Maritime har under lång tid legat högt på listan med de bästa årsredovisningarna bland börsens mindre bolag och har också vunnit småbolagsklassen vid ett par tidigare tillfällen. Senaste gången bolaget vann var 2010 och efter nästan tio år är tiden inne för att på nytt belöna bolaget med en seger.

”En liten extra eloge ger vi för att bolaget, trots att årsredovisningen publicerades redan den 20 mars, hunnit få med förhållandevis riklig information om hur coronapandemin förväntas påverka verksamheten.” (Utdrag från juryns motivering)


Atrium Ljungberg – Bästa design 2019 – till Atrium Ljungberg

Design är en del av berättelsen som lyfter det viktiga, stärker och särskiljer varumärket, bolagets unika identitet. Designpriset delas ut av Sveriges Kommunikatörer för tredje året i rad.

Atrium Ljungberg har varit juryns favorit flera år. De håller ihop en tydlig design genom hela sin årsredovisning och beskriver värderingarna som genomsyrar affären och verksamheten på ett visuellt och pedagogiskt sätt.” (Utdrag från juryns motivering)

På grund av den pågående pandemin beslöt sig arrangörerna i år för att offentliggöra vinnarna digitalt på tävlingens hemsida istället för att arrangera en vanlig prisutdelning. Vinnarna kommer istället att tilldelas sina diplom under en lunchtillställning som anordnas av Sveriges Finansanalytikers Förening den 8 oktober i år.

Den ordinarie juryn har som har bedömt 2019 års årsredovisningar har haft följande sammansättning:

Nils Liliedahl, Juryns ordförande, Sveriges Finansanalytikers Förening
Anders Haskel, Fristående analytiker och journalist
Pontus Herin, Journalist
Annica Gerentz, Kommunikationschef FAR

Juryn för priset Årets Design har varit:

Thomas Sjöberg, varumärkes- och designexpert
Hanna Brogren, generalsekreterare och VD för Sveriges Kommunikatörer.

Arrangörerna för priset Sveriges bästa årsredovisning är FAR, Nasdaq Stockholm, Sveriges Finansanalytikers Förening och Sveriges Kommunikatörer. För mer information om tävlingen www.sverigesbastaarsredovisning.se.