2020-10-15
Press

​Hans Peter Larsson ny ledamot i Regelrådet

Hans Peter Larsson, Auktoriserad Skatterådgivare och skatteansvarig på FAR, har utsetts av regeringen till ny ledamot i Regelrådet.

Hans Peter Larsson, Auktoriserad Skatterådgivare och skatteansvarig på FAR, har utsetts av regeringen till ny ledamot i Regelrådet.

- Regelrådets uppgift ligger helt i linje med FAR:s uppdrag att verka för tydliga och lätt tillämpbara regler som kan överblickas. Det ökar förutsebarheten och minskar företagens kostnader för att hantera regler. FAR är ett starkt varumärke i sammanhanget, även om uppdraget är personligt, säger Hans Peter Larsson.

Regelrådet granskar och yttrar sig över kvaliteten på konsekvensutredningar till lagförslag som kan få betydande effekter för företagen. Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket och består av en ordförande och fyra ledamöter. Ledamöterna utses av regeringen.

Hans Peter Larsson är en av skatte-Sveriges starkaste röster och har lång och gedigen erfarenhet av att arbeta som rådgivare inom skatt, framför allt med ägarledda företag.

- Jag har haft förmånen att under 30 år arbeta med företag och ägare som rådgivare, policy maker och som expert i statliga utredningar. De erfarenheterna tar jag med mig i mitt uppdrag i Regelrådet. Jag har aldrig varit rädd för att utmana och det ser jag som en styrka, säger Hans Peter Larsson.

Hans Peter Larssons uppdrag löper från 15 oktober 2020 till 30 april 2022.