Reko-podden

Avsnitt 11 - De vanligaste bristerna i kvalitetskontrollen

I september drar kvalitetskontrollerna igång. I Reko-podden tar vi upp de vanligaste felen som upptäcks i kvalitetskontrollen och hur du som konsult gör för att undvika dessa. – Den absolut vanligaste bristen är brister i riktlinjer och rutiner för den verksamhet man bedriver inom byrån, säger Yvonne Jansson, auktoriserad redovisningskonsult på Mazars, i Reko-podden. Vi reder också ut skillnaden mellan kvalitetskontroll och kvalitetssäkring. – Kvalitetskontrollen är den obligatoriska kontroll som FAR gör för att säkerställa att byrån jobbar enligt Reko och följer FAR:s yrkesetiska regler. Den blir alltså en garanti för att redovisningstjänsterna håller en hög kvalitet. Kvalitetssäkringen är byråns egna kvalitetssäkringssystem, säger Yvonne Jansson.