FAR-podden

Så minimerar du risken att utnyttjas för penningtvätt

Varje år tvättas uppskattningsvis 150 miljarder kronor i Sverige. Pengar som ofta kommer från grov brottslighet, till exempel människohandel, vapenhandel och narkotikahandel. Revisorer, skatterådgivare, redovisnings- och lönekonsulter är verksamhetsutövare enligt penningtvättslagen och är skyldiga att följa reglerna i lagen som syftar till att förebygga och upptäcka misstänkt penningtvätt och terroristfinansiering. I den här podden tar vi bland annat att ta upp frågor som på vilket sätt olika tjänster och produkter kan utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism och hur de faktorer som ska vägas in i den allmänna riskbedömningen kan påverka risken att utnyttjas för penningtvätt. Gäster är Håkan Dahlgren som är brottsförebyggande specialist på Ekobrottsmyndigheten och Pernilla Thelin som är jurist och arbetar med penningtvättfrågor på FAR. Samtalet leds av FAR:s kommunikationschef Pernilla Halling.