2024-03-14
Nyheter

Utblick – omvärldsbevakning inom redovisning, lön, skatt och revision vecka 11

Lagrådet har yttrat sig om förslag till nya regler för hållbarhetsredovisning, samfälligheter kan avregistreras för moms och ny rapport om utvecklingen av revisionstjänster. Det är några av nyheterna i veckans Utblick.

Lagrådets yttrande om nya regler för hållbarhetsredovisning

Lagrådet har lämnat sitt yttrande över lagrådsremissen om nya regler för hållbarhetsredovisning. Läs mer hos Lagrådet

Samfällighetsföreningar kan avregistreras för moms

Samfällighetsföreningar som har momsregistrerats hos Skatteverket efter den 15 februari 2022 behöver inte längre vara registrerade för moms om de enbart tar in bidrag från sina medlemmar. Läs mer hos Skatteverket

Kvinnor på efterkälken inom företagande och innovation

Sverige ligger fortfarande efter många andra länder när det gäller kvinnor inom företagande och innovation. Endast 31 procent av nystartade företag 2022 hade en kvinnlig företagsledare år 2022. Läs mer hos Bolagsverket

Åtal för grova ekobrott inom flytt- och städbolag

Ekobrottsmyndigheten (EBM) har väckt åtal mot tio personer för grova brott som bland annat har möjliggjorts genom bolagsmålvakter och utnyttjade identiteter i ett stort antal bolag inom städ- och flyttbranschen. Läs mer hos EBM

Dom i mål om mervärdesskatt

Högsta förvaltningsdomstolen har ansett att ett bolag har rätt att göra avdrag för ingående mervärdesskatt som uppkommit vid förvärv av ett dotterbolag eftersom bolaget sålt skattepliktiga tjänster till det förvärvade dotterbolagets egna dotterbolag. Läs mer hos Högsta förvaltningsdomstolen

Bolagsverket varnar för falska fakturor och bluffbrev till företagare

Bedragare skickar just nu ut fakturor, mejl och brev till företagare med uppmaning att betala pengar eller i syfte att komma åt deras uppgifter och tjäna pengar på att företagare betalar falska fakturor. Läs mer hos Bolagsverket

En dom om värdeersättning vid återvinning i konkurs

Värdeersättning vid återvinning i konkurs har bestämts utifrån värdet vid återvinningsmålets avgörande och inte utifrån värdet vid tidpunkten för den återvunna rättshandlingen. Läs mer Hos Högsta domstolen

Fler än 5,7 miljoner deklarationer togs emot digitalt

Nu är årets deklarationsutskick i hamn och fler än 5,7 miljoner deklarationer levererades till de digitala brevlådorna. Läs mer hos Digg

Internationella valutafondens rapport om Sveriges ekonomi 

Internationella valutafonden (IMF) har publicerat sin slutliga rapport om Sveriges ekonomi. Läs mer hos Finansinspektionen

INTERNATIONELLT 

Rapport om utvecklingen av revisionstjänster 

EU-kommissionen har publicerat en rapport om utvecklingen av revisionstjänster till företag av allmänt intresse från 2019 till 2021. Läs mer hos EU-kommissionen

Prenumerera på nyhetsbrev från FAR

  • Koll på regelverk
  • Inspiration
  • Utbildningstips
  • Inbjudningar till event och webbinarier