2024-03-08
Nyheter

Utblick – omvärldsbevakning inom redovisning, lön, skatt och revision vecka 10

Regeringen föreslår att kravet på att bevara räkenskapsinformation i pappersformat avskaffas, EFRAG har publicerat ny Q&A om ESRS och Revisorsinspektionen har presenterat sina fokusområden kommande år. Det är några av nyheterna i veckans Utblick.

Svårt att hinna med omvärldsbevakningen? Vi hjälper dig. I FAR:s Utblick hittar du länkar till nyheter och händelser som är aktuella för dig i din yrkesroll.

Avskaffat krav på att bevara räkenskapsinformation i pappersform

Regeringen har beslutat om en proposition med förslag om att avskaffa kravet på att räkenskapsinformation ska bevaras i original. Läs mer på Regeringens webbplats

Antal sökande till revisorsexamen våren 2024 

127 personer har ansökt om att få skriva revisorsprovet den 27–28 maj. Det kan jämföras med 132 stycken skrivande våren 2023. Läs mer hos Revisorsinspektionen

Revisorsinspektionens fokusområden 2025–2027

Revisorsinspektionen har lämnat budgetunderlag till regeringen för åren 2025 – 2027. Två fokusområden är kampen mot ekonomisk brottslighet och att öka revisorsyrkets attraktionskraft. Läs mer hos Revisorsinspektionen

Förhöjd innovation med AI

Företag och offentliga organisationer som använder AI är innovationsaktiva i större utsträckning än de som inte använder AI. Det visar en ny mikrodataanalys som samanvänder data från flera av SCB:s undersökningar. Läs mer hos SCB

Nytt förhandsbesked om utomståenderegeln

Skatterättsnämnden har i ett förhandsbesked funnit att personer som både direkt och indirekt äger aktier i ett fåmansföretag inte kan anses som utomstående med hänsyn till reglerna om ”samma eller likartad verksamhet”. Läs mer hos Skatterättsnämnden

Fortsatt högt förtroende för Skatteverket

Allmänheten har ett fortsatt högt förtroende för Skatteverket och bland de undersökta myndigheterna kommer vi på en andra plats. Det visar Förtroendebarometern 2024 som utförts av Verian på uppdrag av Medieakademin. Läs mer hos Skatteverket

SBR förenklar företagens rapportering

Det myndighetsgemsamma samverkansuppdraget Standard Business Reporting (SBR) har bedrivit två förstudier. Den ena förstudien avser digital rådgivning och ökad automation för att förenkla rapporteringen till myndigheterna och minska risken för fel och brister. Den andra förstudien avser rättsliga frågeställningar för att möjliggöra en harmoniserad process för inlämning av årsredovisning, inkomstdeklaration och statistik. Den 26 mars sker en digital presentation av förstudierna. Läs mer hos Bokföringsnämnden

FI-forum: EU:s nya kryptoregelverk

EU:s förordning om marknader för kryptotillgångar, Mica-förordningen, börjar tillämpas i år. FI bjuder in till ett forum för att informera om det nya regelverket och vad det innebär för branschen. Läs mer hos Finansinspektionen

INTERNATIONELLT

EFRAG publicerar Q&A om ESRS

EFRAG har publicerat en andra uppsättning förklaringar för att svara på intressenternas tekniska frågor om ESRS. Läs mer hos EFRAG