2024-05-31
Nyheter

Utblick – omvärldsbevakning inom redovisning, lön, skatt och revision vecka 22

Nya regler om mervärdesskatt för små företag, allmänt uttalande om ISA för LCE ute på remiss och nytt implementeringsråd ska stärka svensk konkurrenskraft. Det är några av nyheterna i veckans Utblick.

Svårt att hinna med omvärldsbevakningen? Vi hjälper dig. I FAR:s Utblick hittar du länkar till nyheter och händelser som är aktuella för dig i din yrkesroll.

Allmänt uttalande om ISA för LCE ute på remiss

Revisorsinspektionen är positiv till att den nya standarden för revision av mindre komplexa företag ska kunna tillämpas i Sverige. Myndigheten har därför tagit fram ett utkast till allmänt uttalande om detta och om några tillämpningsfrågor kopplade till standarden. Läs mer hos Revisorsinspektionen

Panamaläckan gav insikter och tre miljarder i höjd skatt

När Skatteverket summerar resultatet av Panamaläckan har de hittills fattat beslut om korrigerad skatt för cirka 100 personer och företag. Sammanlagt har skatten för dessa höjts med cirka 3 miljarder kronor. Läs mer hos Skatteverket

Nytt implementeringsråd ska stärka svensk konkurrenskraft

Regeringen inrättar ett implementeringsråd. Rådet ska lyfta ett företagsperspektiv tidigt i EU-processen och verka för att EU-lagstiftning inte ska genomföras över miniminivå i Sverige. Syftet är att minska företagens regelbörda, administrativa kostnader och andra fullgörandekostnader som uppstår till följd av kommande, nya och ändrade EU-rättsakter. Läs mer på Regeringens webbplats

Nya regler om mervärdesskatt för små företag

I en proposition föreslås att omsättningsgränsen för mervärdesskatt höjs till 120 000 kronor och att företag som är etablerade i andra EU-länder får möjlighet att tillämpa omsättningsgränsen i Sverige. Läs mer på Regeringens webbplats

Skatteverket webbseminarier

Ett flertal stora förändringar pågår inom nationell och internationell skattelagstiftning. Därför arrangerar Skatteverket lunchseminarium för att hjälpa företag att förbereda sig inför de kommande lagändringarna. Catrin Åkerlund från FAR är en av gästerna i paneldiskussionen och från Skatteverket deltar bland annat rättschef Michael Erliksson.

Kommande lagändringar för företag

Förbättrade ränteavdragsregler för företag

Revisorsexamen våren 2024

I slutet av maj genomfördes provet för revisorsexamen och det var 118 stycken som skrev provet. Resultatet beräknas vara klart runt den 5 juli. Frågorna på provet finns nu på Revisorsinspektionens webbplats. Läs mer hos Revisorsinspektionen

Nya regler om hållbarhetsrapportering

Riksdagen har sagt ja till nya regler om hållbarhetsrapportering. Reglerna ska börja tillämpas den 1 juli 2024 och gäller stora företag och koncerner. Läs mer på Regeringens webbplats

Åtal för penningtvättsupplägg med falska inkomstuppgifter

17 personer misstänks för ett storskaligt penningtvättsupplägg där brottspengar har tvättats genom skenanställningar och falska inkomstuppgifter. Nu har Ekobrottsmyndigheten (EBM) i Göteborg väckt flera åtal för grova ekobrott. Läs mer hos EBM

Växthusgasutsläpp från Sveriges ekonomi minskar 2023

Utsläppen av växthusgaser minskar med knappt 2 procent jämfört med året innan. Nedgången syns främst inom branscherna el, gas och värmeverk samt vatten, avlopp och avfall. Läs mer hos SCB

Tillfälligt höjt tak för rotavdraget

Riksdagen sa ja till regeringens förslag om att tillfälligt höja taket för rotavdraget. Det innebär att taket för rotavdraget tillfälligt ska höjas och att det tillfälligt ska införas separata tak för rot- respektive rutavdraget. Läs mer på Riksdagens webbplats

Nya åtgärder för att motverka felaktiga utbetalningar

I arbetsdeklarationer som företag i dag lämnar in, uppger de även uppgifter om sina anställda. Det är information som myndigheter sedan använder för att kontrollera exempelvis ansökningar om olika bidrag. Regeringen har nu beslutat om tre åtgärder som gör det lättare för myndigheter att använda uppgifterna för att kontrollera bidragsfusk. Läs mer på Regeringens webbplats 

Prenumerera på nyhetsbrev från FAR

  • Koll på regelverk
  • Inspiration
  • Utbildningstips
  • Inbjudningar till event och webbinarier