2024-05-02
Nyheter

Utblick – omvärldsbevakning inom redovisning, lön, skatt och revision vecka 18

Företagen fortsätter möta utmaningar när det gäller lagar och regler, förslag om åtgärder för att förhindra momsbedrägerier och analys av riskerna för penningtvätt i föreningar och stiftelser. Det är några av nyheterna i veckans Utblick.

Svårt att hinna med omvärldsbevakningen? Vi hjälper dig. I FAR:s Utblick hittar du länkar till nyheter och händelser som är aktuella för dig i din yrkesroll.

Risker för penningtvätt i föreningar och stiftelser

Finanspolisen har analyserat riskerna för penningtvätt och finansiering av terrorism förknippat med organisationsformerna. Läs mer hos Revisorsinspektionen

Förslag på åtgärder för att förhindra momsbedrägerier

Utredningen om åtgärder för att förhindra mervärdesskattebedrägerier har överlämnat sitt slutbetänkande till regeringen. Utredningen har haft i uppdrag att föreslå åtgärder för att förhindra bedrägerier och skatteundandragande på mervärdesskatteområdet. Läs mer på Regeringens webbplats

Lagar och regler fortsatt utmanande trots förbättringar

Företagen möter fortsatt utmaningar när det gäller lagar och myndighetsregler. Problemen har minskat sedan 2020, men hinder kvarstår, särskilt regler kring att ha anställda och långa handläggningstider hos myndigheter. Däremot är mängden uppgifter som ska lämnas in till myndigheter inte längre ett lika stort problem. Läs mer hos Tillväxtverket

Ny rapport följer upp genomslaget för IFRS 17

Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (EIOPA) har publicerat en rapport som analyserar hur försäkringsföretag i EU genomfört den nya redovisningsstandarden för försäkringar, IFRS 17. Läs mer hos Finansinspektionen

Skatt på spel höjs

Riksdagen sa ja till regeringens förslag om att höja punktskatten på spel från 18 till 22 procent av vinsten för varje beskattningsperiod. Läs mer på Riksdagens webbplats

Dom i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

Högsta förvaltningsdomstolen har avgjort ett överklagat förhandsbesked som gäller frågan om en utländsk trust med en svensk förmånstagare inkomstskattemässigt ska anses motsvara en svensk familjestiftelse. Läs mer hos Högsta förvaltningsdomstolen

INTERNATIONELLT

Ny rapport om OECD:s och FN:s program för utvecklingsländer

OECD och FN:s utvecklingsprogram UNDP fortsätter att arbeta med utvecklingsländer för att öka skatteintäkter och mobilisera inhemska resurser. Läs mer hos OECD  

Prenumerera på nyhetsbrev från FAR

  • Koll på regelverk
  • Inspiration
  • Utbildningstips
  • Inbjudningar till event och webbinarier