2024-05-27
Nyheter

Tips inför inkomstdeklarationen

Fel i inkomstdeklarationen kan få långgående och kostsamma konsekvenser. FAR och Skatteverket har tagit fram tips om hur du som redovisningskonsult kan säkerställa att deklarationen blir korrekt.

Inkomstdeklarationen är ofta en central del i redovisningskonsultens uppdrag. Därför är det viktigt att uppdragsavtalet innehåller uppgifter om parternas ansvar vid upprättande av deklarationen. Fel i inkomstdeklarationen kan få långtgående och kostsamma konsekvenser.

Tips för en korrekt inkomstdeklaration

FAR tipsar om vad du som redovisningskonsult bör tänka på för att deklarationen ska bli korrekt.

  • Se till att redovisningsbyrån har rutiner för kvalitetssäkring av inkomstdeklarationer, exempelvis fastställda checklistor eller principen om fyra ögon
  • Uppmana uppdragsgivaren att noggrant kontrollera inkomstdeklarationerna
  • Hämta stöd och vägledning i Reko och FAR:s yrkesetiska regler, EtikR 3 Skattetjänster

Tänk på det här när du deklarerar

För att det ska bli rätt i deklarationen är det även viktigt att du tänker på följande.

  • Fyll i uppgifter om eventuella outnyttjade underskott från föregående år
  • Fyll i underlag för särskild löneskatt på pensionskostnader om företaget eller föreningen till exempel betalat in premier till en tjänstepensionsförsäkring
  • Lämna inte in årsredovisningen tillsammans med inkomstdeklarationen. Skatteverket hör av sig om de behöver mer information eller har frågor.

Mer information

På skatteverket.se kan du hitta mer information om deklarationen.  

Deklarera åt ett aktiebolag eller en ekonomisk förening

Underskott 

Särskild löneskatt

 

Camilla Carlsson

Auktoriserad Redovisningskonsult FAR

08-506 112 24 camilla.carlsson@far.se