2024-06-27
Nyheter

Utblick – omvärldsbevakning inom redovisning, lön, skatt och revision vecka 26

Nya lagar och regler från 1 juli, auktoriserade revisorer får hållbarhetsbehörighet och nya föreskrifter om penningtvätt. Det är några av nyheterna i veckans Utblick.

Svårt att hinna med omvärldsbevakningen? Vi hjälper dig. I FAR:s Utblick hittar du länkar till nyheter och händelser som är aktuella för dig i din yrkesroll.

Nya lagar och regler från 1 juli

Taket för rotavdraget höjs och en ny lag om uppgiftsskyldighet för att motverka felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen är några nya lagar och regler som träder i kraft den 1 juli. Läs mer hos Skatteverket

Sveriges auktoriserade revisorer får hållbarhetsbehörighet

Den 1 juli 2024 får Sveriges omkring 2 800 auktoriserade revisorer behörighet att granska hållbarhetsrapporter. Läs mer hos Revisorsinspektionen

Nya föreskrifter om penningtvätt

Länsstyrelserna har gett ut nya föreskrifter om penningtvätt. Föreskrifterna träder i kraft den 1 juli. Läs mer hos Länsstyrelsen

EU-kommissionen bjuder in finanssektorn till dialog om AI

Inom såväl finanssektorn som andra sektorer finns en tydlig trend mot ökad användning av AI. Inför ny lagstiftning på området bjuder EU-kommissionen därför in till en konsultation. Läs mer hos Finansinspektionen

Skatteverket får utökade möjligheter till automatiserade beslut 

Regeringen har beslutat om en förordningsändring som innebär att Skatteverket kommer kunna fatta automatiserade beslut i större utsträckning och därmed effektivisera sin verksamhet. Läs mer på Regeringens webbplats

Utökat näringsförbud på grund av brott utreds i snabbspår

En utredare ska i en snabbspårsutredning lämna förslag som ska utöka möjligheterna att meddela näringsförbud till att omfatta brott som har begåtts inom ramen för organiserad brottslighet även om brottsligheten inte har koppling till en näringsverksamhet. Läs mer på Regeringens webbplats

Risktagande och riskmedvetenhet vid skatterådgivning

Skatteverket upptaxerade delägarna i ett fåmansbolag och beskattade medel som betalats till dem som lön. Delägarna krävde skadestånd av sin skatterådgivare för vårdslös skatterådgivning. Talan har ogillats på grund av delägarnas risktagande och riskmedvetenhet. Läs mer hos Högsta domstolen

Ekobrott avgörande för den organiserade brottsligheten

Den ekonomiska brottsligheten har blivit avgörande för den organiserade brottslighetens utveckling. Kriminella använder bolag för att utnyttja välfärdssystemen, vilket leder till att hundratals miljarder kronor i statliga medel försvinner varje år. Därför behöver möjligheten till ändrade straffsatser och synnerligen grova ekobrott utredas. Läs mer hos Ekobrottsmyndigheten

Förbättringar av hållbarhetsrelaterade upplysningar

De tre europeiska tillsynsmyndigheterna, EBA, Eiopa och Esma, har publicerat ett gemensamt yttrande i samband med översynen av förordningen om hållbarhetsrelaterade upplysningar (SFDR). Myndigheterna förordar ett regelverk som ger förutsättningar för både en grön omställning och ett förbättrat konsumentskydd. Läs mer hos Finansinspektionen

FI ska stärka vägledningen i innovationsfrågorna

Finansinspektionen (FI) ska utvärdera hur myndighetens innovationscenter ytterligare kan bidra till att förenkla för företagen och stärka arbetet med vägledning i innovationsfrågorna. Däremot ser inte FI tillräckliga motiv för att inrätta en så kallad regulatorisk sandlåda. Läs mer hos FI

Ny hantering ersätter den generella tullvärdedeklarationen

Den 1 september införs en ny ansökan och hantering av undantag från att lämna uppgifter om varors tullvärde vid kontinuerliga varuflöden från samma säljare till samma köpare på samma handelsvillkor. Den nya hanteringen ersätter den generella tullvärdedeklarationen. Läs mer hos Tullverket

Beslut om inkomstbaserad a-kassa

Riksdagen sa ja till regeringens förslag om att rätten till arbetslöshetsersättning ska baseras på inkomster och att den som ansöker om arbetslöshetsersättning måste uppfylla ett inkomstvillkor. Läs mer på Riksdagens webbplats

Beslut i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

Högsta förvaltningsdomstolen har undanröjt Skatterättsnämndens förhandsbesked i ett ärende som gällde frågan om en utländsk trust ska anses motsvara en svensk familjestiftelse. Läs mer hos Högsta förvaltningsdomstolen

Ökat förtroende för Skatteverket

Skatteverket fortsätter att ha ett högt förtroende hos allmänheten och placerar sig på en sjundeplats bland svenska myndigheter. Det visar Verians årliga mätning av svenska myndigheters anseende. Läs mer hos Skatteverket

Prenumerera på nyhetsbrev från FAR

  • Koll på regelverk
  • Inspiration
  • Utbildningstips
  • Inbjudningar till event och webbinarier