2024-06-07
Nyheter

Utblick – omvärldsbevakning inom redovisning, lön, skatt och revision vecka 23

Förbättrade 3:12 regler för fåmansföretag, ny vägledning för ESRS och uppmaning till åtgärder för att motverka grönmålning. Det är några av nyheterna i veckans Utblick.

Förbättrade 3:12-regler för fåmansföretag

Finansminister Elisabeth Svantesson har tagit emot betänkandet från den kommitté som har haft i uppdrag att komma med förslag på nya skatteregler för utdelning och kapitalvinst på andelar i fåmansföretag, de så kallade 3:12-reglerna. Läs mer på Regeringens webbplats

Uppmanar till åtgärder för att motverka grönmålning

De tre europeiska tillsynsmyndigheterna, EBA, Eiopa och Esma, har publicerat var sin rapport om grönmålning i den finansiella sektorn. Rapporterna utgör en slutlig redovisning av ett uppdrag som myndigheterna fått från EU-kommissionen. Läs mer hos Finansinspektionen

Dom i mål om förhandsbesked om mervärdesskatt

En arbetsgivare som förser sina anställda med förmånscyklar mot att de avstår från en del av sin bruttolön har ansetts tillhandahålla tjänster mot ersättning som kan bli föremål för mervärdesskatt. Läs mer hos Högsta förvaltningsdomstolen

2823 auktoriserade revisor och 239 revisionsbolag i maj

Under maj auktoriserades sex revisorer och tre nya revisionsbolag registrerades. Läs mer hos Revisorsinspektionen

Tullverket har publicerat nya deklarationshandledningar

Deklarationshandledning för tillfällig lagring

Kompletterande deklaration vid registrering i deklarantens bokföring

Förenklade och kompletterande deklarationer vid export

INTERNATIONELLT

Vägledning för ESRS

EFRAG har publicerat de slutliga versionerna av de första vägledningarna för ESRS, vilka omfattar den dubbla väsentlighetsanalysen, värdekedjan samt en lista över alla datapunkter. Läs mer hos EFRAG

Prenumerera på nyhetsbrev från FAR

  • Koll på regelverk
  • Inspiration
  • Utbildningstips
  • Inbjudningar till event och webbinarier