2024-06-14
Nyheter

FAR välkomnar skärpta lagar mot ekobrott

Kriminalisering av företagskapning, utökade kontrollmöjligheter för Skatteverket och ökade krav på bostadsrättsföreningar att offentliggöra sin årsredovisning. Det var några av de förslag som FAR presenterade i en rapport under våren. Nu vill regeringen att åtgärderna införs i svensk lag.

Under ett regeringssammanträde i torsdags togs beslut om ett nytt lagstiftningspaket som ska motverka ekonomisk brottslighet. Regeringen föreslår bland annat att företagskapning blir en egen brottsrubricering och att straffet för så kallade ”målvakter” dubblas. Dessutom föreslås Skatteverket och Bolagsverket få utökade kontrollmöjligheter.

Karin Apelman, generalsekreterare och VD på FAR, är positiv till beslutet. Många av förslagen ligger helt i linje med de åtgärder som FAR presenterade i sin rapport ”11 åtgärder mot ekonomisk brottslighet”.

– Vi välkomnar att regeringen lägger fram flera förslag som vi bedömer kan ge god effekt i kampen mot ekonomisk brottslighet, säger Karin Apelman.

Regeringen lägger inte fram något förslag om återinförd revisionsplikt för de minsta företagen. Inte heller FAR förespråkar återinförd revisionsplikt för de minsta företagen.

– Vårt förslag är att de företagen som inte väljer revision anlitar en auktoriserad redovisningskonsult och därmed höjer kvaliteten på redovisningen, säger Karin Apelman.

Lagändringarna föreslås börja gälla från årsskiftet.

Läs lagrådsremissen