2024-07-02
Nyheter

FAR kommenterar ändringar i IFRS 3 och IAS 36

FAR välkomnar de föreslagna ändringarna i IFRS 3 och IAS 36 men är samtidigt fundersamma över hur den nya informationen ska granskas.

Den internationella standardsättaren IASB har föreslagit ändringar i IFRS 3 och IAS 36 i sitt utkast om ”Business Combinations – Disclosures, Goodwill and Impairment”.

FAR välkomnar ytterligare upplysningskrav i IFRS 3. Det kommer att ge användarna mer användbar information om rörelseförvärv. FAR är dock frågande till hur informationen ska granskas.

FAR är även positiv till de föreslagna ändringarna av IAS 36 och välkomnar målet om att nedskrivningsprövning av goodwill ska ske på en lägre nivå och därmed minska goodwillskyddet och förenkla nedskrivningstesten. Det ska uppnås genom att genom att tillåta inkludering av kassaflöden från framtida omstruktureringar eller kassaflöden som uppstår vid förbättringar av en tillgångs prestanda samt genom att ta bort kravet på kassaflöde före skatt.

Läs FAR:s remissvar

Aktuella remissvar

FAR yttrar sig löpande i olika frågor som rör branschen. 

Läs aktuella remisser och remissvar från FAR.