2024-01-12
Nyheter

Utblick – omvärldsbevakning inom redovisning, lön, skatt och revision vecka 2

Andelen unga revisorer ökar, ny dom i mål om inkomstskatt och utkast till frivillig standard för hållbarhetsrapportering för små och medelstora företag. Det är några av nyheterna i veckans Utblick.

Svårt att hinna med omvärldsbevakningen? Vi hjälper dig. I FAR:s Utblick hittar du länkar till nyheter och händelser som är aktuella för dig i din yrkesroll.

Större andel yngre revisorer

Föryngringen av revisorskåren fortsätter. Sedan början av 2019 har andelen kvalificerade revisorer under 40 år ökat från 28 till 34 procent. Andelen revisorer över 60 år har minskat något under samma period, från 19 till 17 procent. Läs mer hos Revisorsinspektionen

233 registrerade revisionsbolag och 2994 kvalificerade revisor

Revisorsinspektionens senaste månadsstatistik visar att den fanns 233 registrerade revisionsbolag och 2994 kvalificerade revisorer den 4 januari 2024. Läs mer hos Revisorsinspektionen

Dom i mål om inkomstskatt

Högsta förvaltningsdomstolen har meddelat dom i ett mål om inkomstskatt. Frågan gällde vad som avses med rationaliseringsförvärv vid tillämpningen av bestämmelserna om skogsavdrag i inkomstskattelagen. Läs mer hos Sveriges domstolar

Åtal för grova ekobrott genom alkoholförsäljning över nätet

Ekobrottsmyndigheten (EBM) har väckt åtal kring en webbtjänst där svenska privatpersoner har kunnat beställa hemleverans av oskattade alkoholvaror. Huvudmannen misstänks för omkring 29 miljoner kronor i undandragen skatt samt en rad andra brott. Läs mer hos EBM 

Svenskarnas digitala kompetens är god men det finns utmaningar

Svenskarna har relativt god digital kompetens, men är inte bäst vare sig internationellt eller inom EU. För att nå de digitaliseringspolitiska målen krävs omfattande insatser inom utbildning och arbetsliv. Det visar en ny rapport från Myndigheten för digital förvaltning (Digg). Läs mer hos Digg

INTERNATIONELLT

Litteraturöversikt om hållbarhet och utbildning

IFAC har publicerat skriften “Utbildning av revisorer för en hållbar framtid: En litteraturgenomgång av kompetenser, utbildningsstrategier och utmaningar för hållbarhetsrapportering och granskning”. Skriften belyser teman inom hållbarhetsrelaterad utbildning. Läs mer hos IFAC

Utkast till standarder för hållbarhetsrapportering för SME

EFRAG uppmanar små och medelstora företag och användare att testa sina kommande utkast till frivillig standard för hållbarhetsrapportering för icke-börsnoterade små och medelstora företag och ESRS för börsnoterade små och medelstora företag. Intresseanmälan lämnas senast den 31 januari 2024. Läs mer hos EFRAG  

Prenumerera på nyhetsbrev från FAR

  • Koll på regelverk
  • Inspiration
  • Utbildningstips
  • Inbjudningar till event och webbinarier