2024-01-29
Nyheter

Ny benämning av IFRS

IFRS Foundation har uppdaterat sina varumärkesriktlinjer vilket innebär att redovisningsstandarder från IFRS framöver hänvisas till som ”IFRS®Redovisningsstandarder”.

Under 2023 ändrades organisationen för IFRS Foundation till flera standardsättande styrelser. Förändringen innebär att IFRS inte bara kommer att utfärda redovisningsstandarder. IFRS Foundation har i samband med detta uppdaterat varumärken och namngivning vilket innebär att redovisningsstandarder hänvisas till som ”IFRS®Redovisningsstandarder”.

Uppdateringen innebär i nuläget inga förändringar i FAR:s rekommendationer. FAR tillåter att respektive revisor eller byrå bestämmer om uppdateringen ska ske i revisionsberättelsen. Rådet för hållbarhet och finansiell rapportering har uppdaterat sin normgivning för att återspegla uppdateringen från IFRS (gäller räkenskapsår som påbörjas den 1 januari 2024 eller senare).

Den internationella standardsättaren IAASB har gett ut en vägledning för revisorer där de bland annat framhåller att varumärkessymbolen (®) inte behöver inkluderas vid hänvisning till redovisningsstandarderna i revisionsberättelsen.

Läs mer om förändringen i IFRS

Björn Irle

Auktoriserad revisor

bjorn.irle@far.se

Vill du lära dig mer om IFRS?