2024-01-17
Nyheter

FAR:s medlemspanel: Få byråer har kommit i gång med hållbarhetsarbetet

56 procent av byråerna som svarade på senaste medlemspanelen har ännu inte upprättat en egen hållbarhetsredovisning, men planerar att göra det. Av undersökningen framgår också att många efterfrågar stöd och verktyg för att komma i gång.

I FAR:s senaste medlemspanel svarade totalt 162 byråledare från mindre och medelstora byråer på frågor om företagets hållbarhetsarbete. Majoriteten av svarspersonerna uppger att de i dagsläget inte har något strukturerat hållbarhetsarbete i den egna verksamheten, men att de vill börja hållbarhetsredovisa.

− Jag tycker det är glädjande att mer än 50 procent av de svarande planerar att upprätta en hållbarhetsredovisning. Det visar att det finns ett intresse och en ambition för att börja jobba mer strukturerat med hållbarhetsfrågorna, säger Yvonne Jansson, auktoriserad redovisningskonsult på FAR.

Hon konstaterar att några av de främsta orsakerna till att många mindre byråer ännu inte kommit i gång med hållbarhetsarbetet är att man saknar resurser, att det inte efterfrågas av kunderna och därför inte har prioriterats. Resultatet av undersökningen visar också att 85 procent av de svarande anser att deras byrå saknar tillräcklig kompetens inom hållbarhetsområdet och lyfter behovet av olika former av stöd och utbildning.

På vilket sätt stöttar FAR mindre byråer i deras hållbarhetsarbete och hur behöver det stödet utvecklas?

− FAR har under flera år uppmärksammat hållbarhetsfrågorna i olika sammanhang exempelvis på lönedagen, lokala dagarna och i även i artiklar, poddar och webbinarier. Vi har också tagit fram en bok som heter Hållbarhet i praktiken som innehåller praktiskt stöd för hur en konsult kan arbeta med hållbarhet i ett kundföretag. Det finns även en utbildning som baseras på boken och en e-kurs om hållbarhet i mindre företag. På far.se finns det en kunskapssida för hållbarhet i ”icke-rapporteringspliktiga företag” alltså mindre företag som inte omfattas av lagkravet. Där finns även stöd för granskning av hållbarhetsredovisning. Vi kommer att ta fram ytterligare stöd och även kommunicera tips kring hur medlemmarna kan arbeta med hållbarhet i sin egen verksamhet, berättar Yvonne Jansson. 

Svalt intresse från kunderna

Totalt 73 procent av de svarande uppger att de inte möter någon efterfrågan eller intresse från kunderna att diskutera hållbarhet. Men, Yvonne Jansson, poängterar vikten av att ligga steget före och börja med det egna hållbarhetsarbetet för att i nästa steg kunna hjälpa kunderna med deras hållbarhetsredovisning.

 − De byråer som har kommit i gång med sitt hållbarhetsarbete lyfter ofta konkurrensfördelarna när det gäller att rekrytera och behålla personal och med tanke på den kompetensbrist som vi har i branschen just nu så tycker jag att det är ett minst lika bra argument att sätta sin in i hållbarhetsfrågorna, säger Yvonne Jansson.

Om medlemspanelen

Syftet med FAR:s medlemspanel är att snabbt kunna ta tempen på viktiga frågor. Svaren ger oss på FAR vägledning i hur vi som branschorganisation ska jobba för att bli ännu mer relevant och skapa mesta möjliga medlemsnytta.

Har du frågor och funderingar kring medlemspanelen kontakta gärna Therese Andersson, affärsområdeschef Medlem.

Yvonne Jansson

Auktoriserad Redovisningskonsult FAR

08 506 112 56 yvonne.jansson@far.se

Therese Andersson

Affärsområdeschef Medlem

08-506 112 13 therese.andersson@far.se

Medlemspanelen november 2023

Frågorna om hållbarhet ställdes till medlemspanelen (revisorer, skatterådgivare, samt redovisnings- och lönekonsulter) via e-post i november 2023. Totalt svarade 162 medlemmar.

Medlemspanelen nov 2023