2024-02-02
Nyheter

Var med och påverka Reko 2025

I år är det dags att ta fram en ny och uppdaterad version av Reko, svensk standard för redovisnings- och lönetjänster. Fokus för den nya versionen ligger på konsultens roll och ansvar.

Reko-standarden gavs ut första gången 2008 och målsättningen är att den ska säkerställa hög kvalitet i redovisnings- och lönetjänster. Standarden utgår från nio grundläggande och obligatoriska ska-krav som medlemsföretaget och konsulten har ett gemensamt ansvar för att uppfylla.

– Senaste uppdateringen av Reko gjordes för två år sedan. För att standarden ska vara relevant och fungera som ett stöd för dig som konsult i din yrkesvardag är det viktigt för oss att veta vad du tycker. Har du tankar och synpunkter så hör av dig så att vi i Reko-gruppen kan ta med det i vår utvärdering, säger Camilla Carlsson, auktoriserad redovisningskonsult på FAR.

Den nya versionen av Reko planeras vara klar hösten 2024 och ska tillämpas från den 1 januari 2025. Eftersom det inte blir så omfattande förändringar är kursen i Reko 2023 fortsatt aktuell.

Har du tankar och synpunkter?

Hör gärna av dig till camilla.carlsson@far.se

 

 

Camilla Carlsson

Auktoriserad Redovisningskonsult FAR

08-506 112 24 camilla.carlsson@far.se