2024-02-08
Nyheter

Utblick – omvärldsbevakning inom redovisning, lön, skatt och revision vecka 6

Bolagsverket får i uppdrag att stärka sitt brottsförebyggande arbete, Bankföreningen vill reglera redovisningskonsulternas verksamhet och IAASB stärker revisorernas arbete mot bedrägerier. Det är några av nyheterna i veckans Utblick.

Svårt att hinna med omvärldsbevakningen? Vi hjälper dig. I FAR:s Utblick hittar du länkar till nyheter och händelser som är aktuella för dig i din yrkesroll.

Stärkt brottsförebyggande arbete för Bolagsverket

För att motverka ekonomisk brottslighet får Bolagsverket i uppdrag att stärka sitt brottsförebyggande arbete. Bolagsverket ska särskilt fokusera på att motverka bedrägerier och penningtvätt samt att stärka skyddet mot oseriösa och kriminella aktörer i välfärdsverksamhet. Läs mer på Regeringens webbplats

Bankföreningen vill stärka kvaliteten i redovisningen

Svenska Bankföreningen föreslår i en framställan till regeringen långtgående åtgärder för att motverka att oseriösa redovisningskonsulter kan möjliggöra ekobrott. Läs mer hos Bankföreningen

Finansinspektionens prioriteringar i tillsynen 2024

Erbjuds konsumenter rätt tjänster på finansmarknaden? Hur levererar sektorn samhällsviktiga tjänster i en osäker omvärld? Hur skyddar sig finansiella företag från att utnyttjas i kriminella syften? Det är några av de frågor som FI kommer att ha fokus på i sin tillsyn. Läs mer hos FI

Skatteverket vill ha utredning om skattereduktion för grön teknik

Skatteverket föreslår att Finansdepartementet tillsätter en utredning som ser över reglerna om skattereduktion för installation av grön teknik. Utredningen bör bedöma om de nuvarande reglerna behöver anpassas till den teknikutveckling som har skett inom området. Läs mer hos Skatteverket

Dom i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

Vid tillämpningen av den s.k. utomståenderegeln har det inte ansetts föreligga särskilda skäl för att anse att en andel i ett fåmansföretag är kvalificerad. Läs mer hos Högsta förvaltningsdomstolen

INTERNATIONELLT

IAASB stärker revisorernas arbete mot bedrägerier

Den internationella standardsättaren IAASB har föreslagit en uppdatering av standarden för revisorers ansvar i samband med bedrägerier. Läs mer hos IAASB

Q&A för ESRS

EFRAG har publicerat tekniska förklaringar för att underlätta implementeringen av ESRS. Läs mer hos EFRAG

 

Prenumerera på nyhetsbrev från FAR

  • Koll på regelverk
  • Inspiration
  • Utbildningstips
  • Inbjudningar till event och webbinarier