2024-02-08
Nyheter

Tydligare vägledning efterfrågas

Accountancy Europe (ACE) har i dagarna svarat på EFRAG:s förslag på vägledning om den dubbla väsentlighetsanalysen och värdekedjan. ACE är positiva till att de två begreppen klargörs, men efterfrågar fler praktiska exempel.

Den dubbla väsentlighetsanalysen är processen där företaget fastställer den väsentliga hållbarhetsinformation som ska ingå i hållbarhetsrapporten. Sara Lissdaniels, hållbarhetsspecialist på FAR och en av dem som medverkat i arbetsgruppen, poängterar att de båda vägledningarna inte innehåller några nya krav eller föreskriver att processen kring den dubbla väsentlighetsprincipen måste genomföras på ett bestämt sätt. Hur processen utformas beror på respektive företagets specifika omständigheter.

− När det gäller värdekedjan ges vägledning exempelvis kring om alla aktörer i värdekedjan måste inkluderas i väsentlighetsanalysen, vilka upplysningar som ska inkludera information om värdekedjan och var värdekedjan egentligen börjar och slutar, förklarar Sara Lissdaniels.

ACE framhåller i sitt svar att de två vägledningarna uppskattas eftersom de klargör två centrala begrepp i de europeiska standarderna för hållbarhetsrapportering (ESRS), men föreslår fler praktiska exempel inom flera områden. Se nedan

Vägledningen om den dubbla väsentlighetsanalysen: 

  • Införlivandet av värdekedjan i väsentlighetsbedömningen.
  • Skillnaden mellan väsentliga hållbarhetsfrågor och informationens väsentlighet.
  • Kopplingen mellan användare av rapporteringen och andra intressenter.
  • Den finansiella aspekten av dubbel väsentlighet. 

När det gäller vägledningen om värdekedjan menar ACE att mer vägledning och praktiska exempel behövs kring värdekedjans gränser och begreppet operationell kontroll inklusive hur konceptet ska tillämpas i finansiella företag. I sitt svar framhåller ACE även att EFRAG bör överväga att utveckla framtida vägledning kopplat till bedömning av värdekedjan för finansiella företag och i koncerner, samt sociala frågor.

Mer information

EFRAG:s förslag på vädledning värdekedjan

EFRAG:s förslag på vägledning dubbla väsentlighetsprincipen

 

 

 

 

Sara Lissdaniels

Hållbarhetsspecialist

sara.lissdaniels@far.se