2023-09-08
Nyheter

Utblick – omvärldsbevakning inom redovisning, lön, skatt och revision vecka 36

Nya åtgärder som ska förenkla för företagen, förlängd expertskatt och granskning av arbetet mot penningtvätt. Det är några av nyheterna i veckans Utblick.

Svårt att hinna med omvärldsbevakningen? Vi hjälper dig. I FAR:s utblick hittar du länkar till nyheter och händelser som är aktuella för dig i din yrkesroll.

Regeringen lanserar ett förenklingspaket för enklare företagande och förbättrad konkurrenskraft

Regeringen lanserar ett förenklingspaket i höstens budgetproposition i form av en satsning på 50 miljoner kronor på åtgärder som ska underlätta för företagen. Läs mer på Regeringens webbplats  

Bättre möjligheter för företag att attrahera och behålla nyckelkompetens

Det ska bli lättare för företag att attrahera och behålla nyckelkompetens. Regeringen går därför fram med ett förslag om förlängd expertskatt från fem till sju år. Regeringen har även beslutat om ett tilläggsdirektiv som innebär att de så kallade 3:12-reglerna ska ses över för att reglerna om så kallade kvalificerade personaloptioner ska bli mer effektiva, och därmed underlätta för företag att attrahera nyckelkompetens. Läs mer på Regeringens webbplats 

Riksrevisionen granskar statens tillsyn för att motverka penningtvätt 

Penningtvätt är ett omfattande problem som utgör ett hot mot det finansiella systemet och samhället i stort. Penningtvättstillsynen är en central del i det förebyggande arbetet. Riksrevisionen genomför därför en granskning av effektiviteten i statens tillsyn över verksamheter som kan utnyttjas för penningtvätt. Läs mer hos Riksrevisionen

FI granskar hur fondförvaltare följer nya EU-regler om hållbarhet 

Finansinspektionen ska undersöka hur fondförvaltare integrerar hållbarhetsrisker och lämnar hållbarhetsrelaterade upplysningar i sin verksamhet. Bakgrunden är att Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) vill skapa en bredare samsyn om detta mellan tillsynsmyndigheter i EU:s medlemsländer. Läs mer hos Finansinspektionen

Ny statistik från Revisorsinspektionen

Ny statistik från RI visar att det finns 225 revisionsbolag och 2814 auktoriserade revisorer. Läs mer hos Revisorsinspektionen

Export av varor via Finland

Svenska exportörer som exporterar varor via Finland måste från och med den 12 september i år alltid hänföra varorna till export i Sverige om sändningen är värd över 3 000 euro. Läs mer hos Tullverket

INTERNATIONELLT

Hög nivå av interoperabilitet mellan GRI och ESRS

GRI och EFRAG har publicerat ett gemensamt uttalande där de bekräftar att de uppnått en hög nivå av interoperabilitet mellan GRI-standarden och European Sustainability Reporting Standards (ESRS). Det innebär att företag som redan rapporterar enligt GRI kan undgå dubbelrapportering. Läs mer hos EFRAG

IMF publicerar rapport om penningtvättstillsynen i Norden och Baltikum

Internationella valutafonden (IMF) har analyserat hot och sårbarheter för penningtvätt och finansiering av terrorism i Norden och Baltikum och hur länderna i regionen hanterar detta. Nyligen publicerade organisationen en rapport med generella iakttagelser, slutsatser och ett antal rekommendationer. Läs mer hos Finansinspektionen