2023-09-26
Nyheter

Therese Andersson ny representant i IFAC SMP Advisory Group

Den 1 januari 2024 blir Therese Andersson ny representant i IFAC SMP Advisory Group. Therese Andersson är auktoriserad revisor och affärsområdeschef medlem på FAR.

SMP Advisory Group är ett rådgivande organ till IFAC. Gruppen stödjer utvecklingen av nya standarder och säkerställer relevans och proportionalitet för små och medelstora företag och revisionsbyråer. Uppdraget omfattar även att utveckla praktisk vägledning och verktyg som stödjer företag och byråer. Gruppen representerar små och medelstora revisionsbyråer i internationella sammanhang och verkar för en ökad förståelse av deras betydelse för näringsliv och samhälle.

”Påverkansarbete är A och O för en branschorganisation och nu får vi möjligheten att sitta direkt vid påverkansbordet för våra globala standarder ISA och etikkoden. Jag är både förväntansfull och ödmjuk inför uppgiften och ser verkligen fram emot att representera SMP/SME ur ett nordiskt perspektiv, säger Therese Andersson, affärsområdeschef medlem på FAR.

Mikroföretag: Vanligtvis färre än 10 anställda och en årlig omsättning eller balansomslutning som inte överstiger ett visst tröskelvärde.

Små företag: Vanligtvis upp till 50 anställda och en årlig omsättning eller balansomslutning som inte överstiger ett visst tröskelvärde

Medelstora företag: Vanligtvis upp till 250 anställda och en årlig omsättning eller balansomslutning som inte överstiger ett visst tröskelvärde.

Therese Andersson

Affärsområdeschef Medlem

08-506 112 13 therese.andersson@far.se