2023-09-07
Nyheter

Peter Nilsson FAR:s expert i utredning

FAR har nu fått med en Auktoriserad Skatterådgivare FAR som expert i den utredning som ser över FoU-avdraget och expertskattereglerna. Det är Peter Nilsson på KPMG som nu knyts till utredningen.

– Reglerna kring FoU-avdraget och expertskatten är svårtolkade, säger Peter Nilsson på KPMG. FOTO: KPMG

– Både när det gäller FoU-avdraget och expertskattereglerna handlar det om att skapa strukturer som stimulerar svensk forskning, säger Peter Nilsson.

Beslutet om att knyta Peter Nilsson till utredningen fattades av regeringen den 28 augusti. Peter är också professor i skatterätt vid Juridiska institutionen, Lunds universitet men större delen av sin tid ägnar han åt arbetet som skattespecialist på KPMG. Han var expert i den utredning som ursprungligen föreslog reglerna om FoU-avdraget.

– Reglerna kring FoU-avdraget och expertskatten är svårtolkade. Frågan är hur de står sig i konkurrensen med andra länder. Tydliga regler på de här områdena gör Sverige mer konkurrenskraftigt, säger Peter Nilsson.

Svårtolkade regler

Han anser att reglerna, som de ser ut i dag, är svårtolkade, särskilt när det gäller FoU-avdraget.

– Det finns frågetecken kring hur man ska definiera vad som är forskning och vem som arbetar med forskning.

FAR har redan tidigare pekat på gränsdragningsproblem. Medlemsföretag inom FAR har framhållit att det finns en tendens hos Skatteverket att hellre godta en nedsättning av skatten för verksamheter med mer renodlad forskning än för företag som är mer inriktade på arbete med utveckling. FAR har frågat om det är ett korrekt agerande av Skatteverket.

Regeringen meddelade i juni att en särskild utredare ska se över nedsättningen av arbetsgivaravgifterna och den allmänna löneavgiften för personer som arbetar med forskning eller utveckling (FoU-avdraget), samt skattelättnaden för utländska experter, forskare eller andra nyckelpersoner (expertskattereglerna).

För att ge incitament

Syftet är att ge företag incitament till ökade investeringar i forskning och utveckling samt att skapa bättre förutsättningar för företag att attrahera och behålla internationell nyckelkompetens.

FAR:s skatteansvarige, Hans Peter Larsson, gläds över beskedet att Peter Nilsson knyts till utredningen.

– Ur FAR:s perspektiv är det oerhört roligt att vi får med en Auktoriserad Skatterådgivare FAR som expert i ytterligare en utredning. Det visar på värdet av vår kompetens och erfarenhet när det handlar om att förbättra regelverk, säger Hans Peter.

För närvarande är FAR med som expert i tre utredningar; 3:12-utredningen, utredningen om ränteavdrag för aktiebolag och nu utredningen om FoU-avdraget och expertskatten.

– Det har vi aldrig varit tidigare. Oerhört kul! säger Hans Peter Larsson.

Utredare är Fredrik Hammarström, domare i Kammarrätten i Stockholm. Utredaren ska redovisa sitt uppdrag senast den 15 januari 2025.

Hans Peter Larsson

Skatteansvarig

08 506 112 14 hans.peter.larsson@far.se