2023-09-26
Nyheter

IAASB har antagit revisionsstandard för LCE

Den internationella standardsättaren IAASB har antagit en ny revisionsstandard för mindre komplexa företag, Less Complex Entities (LCE). Den slutgiltiga versionen beräknas vara tillgänglig i december.

FAR har inlett en dialog med Revisorsinspektionen om acceptans av ISA för LCE som god revisionssed i Sverige. Det dröjer troligtvis till 2026 års revision innan den nya standarden kan börja tillämpas.

IAASB har meddelat att den separata standarden för LCE ska godkännas av Public Interest Oversight Board innan den utfärdas. Detta beräknas ske i december.

Björn Irle

Auktoriserad revisor

bjorn.irle@far.se