2023-10-20
Nyheter

Utblick – omvärldsbevakning inom redovisning, lön, skatt och revision vecka 42

Den svenska ekonomin går på tomgång, granskning av hur banker hanterar risker för penningtvätt och flera nya skatteregler på gång. Det är några av nyheterna i veckans Utblick.

Svårt att hinna med omvärldsbevakningen? Vi hjälper dig. I FAR:s utblick hittar du länkar till nyheter och händelser som är aktuella för dig i din yrkesroll.

Ekonomin på tomgång

De flesta indikatorer pekar sidledes för närvarande. Med detta menas att tillväxten är obefintlig eller svag. BNP-indikatorn har legat på i stort sett samma nivå sedan slutet av 2021. Det framgår i SCB:s tidskrift Sveriges ekonomi – statistiskt perspektiv. Läs mer hos SCB

Gemensamt ramverk för företagsbeskattning i Europa

I september presenterade EU-kommissionen ett förslag till direktiv om ett gemensamt ramverk för företagsbeskattning i Europa (BEFIT). Nu har Finansdepartementet tagit fram en faktapromemoria om förslaget. Läs mer på Regeringens webbplats

Direktiv om internprissättning

I september presenterade EU-kommissionen ett förslag till direktiv om internprissättning. Förslaget är en del av BEFIT. Nu har Finansdepartementet tagit fram en faktapromemoria om förslaget. Läs mer på Regeringens webbplats

System där hemviststatens skatteregler tillämpas

I september presenterade EU-kommissionen ett förslag till direktiv om ett system där hemviststatens skatteregler tillämpas för mikroföretag samt små och medelstora företag. Nu har Finansdepartementet tagit fram en faktapromemoria om förslaget. Läs mer på Regeringens webbplats

Nya mervärdesskatteregler för små företag

Finansdepartementet har föreslagit nya mervärdesskatteregler för små företag. Förslagen i promemorian föranleds bland annat av ändringar i mervärdesskattedirektivet och innebär att nya regler och ändringar införs i mervärdesskattelagen och skatteförfarandelagen. Läs mer på Regeringens webbplats

Bolagsverket varnar för bluffmejl till företagare

Just nu skickas mejl ut till företagare med en uppmaning om att skyndsamt registrera sitt företag till penningtvättsregistret mot en avgift. Bolagsverket varnar för att detta är en bluff. Läs mer hos Bolagsverket

FI granskar värdepappersbolag och banker 

Finansinspektionen ska genomföra en fördjupad analys för att ta reda på hur företag som bedriver värdepappersrörelse motverkar risker för penningtvätt och finansiering av terrorism. Läs mer hos Finansinspektionen

Utredning om statlig e-legitimation lämnar sitt delbetänkande

Regeringen har mottagit ett delbetänkande från utredningen om säker och tillgänglig digital identitet. I betänkandet lämnar utredningen flera förslag på hur en statlig e-legitimation kan utformas. Läs mer på Regeringens webbplats

Systemleverantörsmöte om förenklad deklaration

Den 13 oktober genomfördes ett digitalt systemleverantörsmöte med fokus på förenklad deklaration vid import. Tekniska specifikationer och deklarationshandledning diskuterades. Viss information om registrering i deklarantens bokföring gavs också på mötet. Läs mer hos Tullverket

E-tjänst för momsredovisning kopplad till nya importsystemet

En ny e-tjänst för momsredovisning kopplad till det nya importsystemet har öppnat. Den gamla e-tjänsten som är kopplad till den gamla lagstiftningen kommer att finnas kvar tills vidare. Läs mer hos Tullverket

Utredning för att genomföra ett nytt konsumentkreditdirektiv

Regeringen har beslutat att ge en särskild utredare i uppdrag att genomföra ett nytt EU-direktiv om konsumentkrediter. Läs mer på Regeringens webbplats

Enklare och snabbare hantering av amorteringsunderlag

Finansinspektionen föreslår ändringar i föreskrifterna om amortering av krediter mot säkerhet i bostad. Det övergripande syftet med förslaget är att göra det enklare och snabbare för kunder att få sitt amorteringsunderlag. Läs mer hos Finansinspektionen

INTERNATIONELLT

Hållbarhetsrapportering inom offentlig sektor

ACCA, IFAC och IDI uppmanar aktörer inom den offentliga sektorn att få upp hållbarhet på agendan. Organisationerna har därför tagit fram en introduktion till hur offentliga aktörer kan förbereda sin hållbarhetsrapportering. Läs mer hos IFAC