2023-10-13
Nyheter

Fortsatt dialog med Länsstyrelsen

FAR fortsätter att ha en löpande dialog med Länsstyrelsen om hur arbetet mot penningtvätt ska stärkas. Den 11 oktober fick FAR och Srf konsulterna möjlighet att genomföra en gemensam utbildning där Länsstyrelsen informerades om hur en auktoriserad redovisningskonsult arbetar och vilka risker branschorganisationerna ser för branschen att utnyttjas för penningtvätt.

FAR och Srf konsulterna har en regelbunden dialog med Länsstyrelsen för att öka efterlevnaden av penningtvättslagen. Den 11 oktober genomfördes en gemensam utbildning för att öka Länsstyrelsens förståelse för hur en auktoriserad redovisningskonsult arbetar. Under dagen deltog 25 deltagare från länsstyrelserna i Västra Götaland, Skåne och Stockholm.

– Det är kul att FAR kan driva det här projektet tillsammans med Srf konsulterna. Förhoppningsvis kan det hjälpa branschen och stärka åtgärderna mot penningtvätt, säger Yvonne Jansson, auktoriserad redovisningskonsult på FAR, som deltog på mötet.

Syftet var att ge en fördjupad förståelse om det ansvar som en auktoriserad redovisningskonsult har samt kännedom om det övergripande ansvar som både konsulten och medlemsföretaget har som medlemmar i FAR och Srf konsulterna. Utmaningen för branschen har varit brist på tillgänglig vägledning från länsstyrelserna. Genom att hålla denna utbildning hoppas FAR och Srf konsulterna att det kan presenteras mer riktad vägledning, både på hemsidan och i besluten.

– Vid utbildningen informerades länsstyrelserna bland annat om de etiska reglerna och den redovisningsstandard som konsulterna följer i sin yrkesutövning. Länsstyrelsen fick även information om utbildningskraven och den obligatoriska kvalitetskontrollen samt en beskrivning av vilka moment och uppgifter som kan ingå i ett redovisningsuppdrag, säger Yvonne Jansson.

FAR kommer tillsammans med Srf konsulterna att fortsätta ha en konstruktiv dialog med Länsstyrelsen och FAR arbetar kontinuerligt vidare med att ta fram information som kan stötta medlemmarna.

– Deltagarna under utbildningsdagen visade stort intresse och hade många relevanta frågor. Vi har en gemensam utmaning i att öka förståelsen för den allmänna riskbedömningen och de faktiska riskerna att bli utnyttjade för penningtvätt. Även om risknivån bedöms vara låg finns det alltid en risk att verksamheten utnyttjas för penningtvätt. Redovisningsbyråerna måste ha det som utgångspunkt och tydligt beskriva på vilket sätt det skulle kunna ske, hur stor risken bedöms vara och vilka åtgärder som vidtagits för att minska risken. Den allmänna riskbedömningen saknar ofta dessa delar, säger Yvonne Jansson.  

Yvonne Jansson

Auktoriserad Redovisningskonsult FAR

08 506 112 56 yvonne.jansson@far.se