2023-11-23
Nyheter

Utblick – omvärldsbevakning inom redovisning, lön, skatt och revision vecka 47

Finanspolisen har publicerat en informationsskrift om risken för penningtvätt kopplat till revision, Ekobrottsmyndigheten har gjort ett tillslag kopplat till momsbedrägerier och Riksdagen har antagit nya regler för digitala stämmor. Det är några av nyheterna i veckans Utblick.

Svårt att hinna med omvärldsbevakningen? Vi hjälper dig. I FAR:s Utblick hittar du länkar till nyheter och händelser som är aktuella för dig i din yrkesroll.

Revision av företag kan identifiera misstänkt penningtvätt

Finanspolisen har publicerat en informationsskrift om risken för penningtvätt kopplat till revision av företag. I skriften ges exempel på tillvägagångssätt som kan upptäckas av både revisorer och redovisningskonsulter. Den innehåller också information om när revisorer bör rapportera sina iakttagelser till Finanspolisen. Läs mer hos Revisorsinspektionen

Tillslag kopplat till systemhotande momsbedrägeri

Ekobrottsmyndigheten (EBM) har genomfört ett större tillslag i Stockholms län kopplat till omfattande och systemhotande momsbedrägeri med elektronikprodukter. Tre personer som greps vid tillslaget har häktats av Stockholms tingsrätt på sannolika skäl misstänkta för bland annat grova skattebrott och grov näringspenningtvätt. Läs mer hos EBM

Nya aktiebolagsrättsliga regler

EU:s nya aktiebolagsrättsliga regler innebär att Sverige behöver göra vissa ändringar i inkomstskattelagen, skatteförfarandelagen och lagen om avkastningsskatt på pensioner. Därför har riksdagen beslutat om ett antal lagförslag som bland annat handlar om verksamhetsavyttring, avsättning till periodiseringsfond och möjligheter till anstånd vid utflyttningsbeskattning. Läs mer på Riksdagens webbplats

Utökade möjligheter för digitala stämmor

Riksdagen har röstat ja till ett lagförslag om att möjliggöra digitala stämmor för aktiebolag och föreningar. De nya reglerna börjar gälla den 1 januari 2024. Läs mer på Riksdagens webbplats

Informationsinsats mot kriminalitet i arbetslivet 

Nio myndigheter samverkar för att skapa medvetenhet om kriminalitet i arbetslivet. Samhällets kostnad för arbetslivskriminaliteten uppgår till mellan 120 och 150 miljarder kronor. Summan är beräknad på felaktiga utbetalningar, oredovisade löneinkomster och exploatering av människor. Läs mer hos EBM

Flera myndigheter drabbade av bluffmakare

Under hösten har Bolagsverket, Patent- och registreringsverket och Skatteverket råkat ut för att bluffmakare skickat falska meddelanden i myndighetens namn. Företag behöver vara extra vaksamma när de blir kontaktade. Läs mer på verksamt.se

Mazars blir Forvis Mazars

Mazars och FORVIS bildar ett nytt internationellt nätverk. Det nya nätverket kommer att drivas under ett enda globalt varumärke, Forvis Mazars, och träder i kraft den 1 juni 2024. Läs mer hos Mazars  

Utblick varje vecka